דף הבית שבת הצעה לקבלת שבת
 שלח ברכה לחבר
 ציר היסטורי
 קישורים לאתרים
 הסקר השבועי
הצעה לקבלת שבת

קבלות שבת להורדה - פשוט וקל (קבלות שבת מתנועת הנוער ותנועת הבוגרים של המחנות העולים)

 קבלת שבת - השומר הצעיר ינואר 2011   ועוד נוסח

אנו מציעים לפתוח את קבלת השבת בשיחה משפחתית או קהילתית
אפשר לשתף במשהו משמעותי שעבר עלינו או שלמדנו לעצמנו השבוע,
או, למה הייתי רוצה להניח... וממה הייתי רוצה לנוח בשבת זו?
ובכל דבר אחר שמתאים לנו...

 

 

 

הדלקת הנרות -

את הדלקת הנרות אפשר לערוך לפני שקיעת החמה, על פי המסורת
או כפתיחה לטקס קבלת השבת לפני הארוחה.
נדליק את הנרות ונברך :


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
להדליק נר של שבת.

 
אפשר להאהיל בידינו על הנרות ולכסות בהן את עינינו, לסמל את
הבאת האור והקדושה אלינו.

 


 


ברוך בואך, שבת ,
בואך ברוך,
הביאי נא עמך את המרגוע, את השלוה,
שלאחר שבוע רב פנים של המולת עמל,
את החלל, שבתוכו אפשר לרקום
אינסוף של חלומות, ביחד ולבד,
את שעת המחילות שבה נוכל
לשמוע את פעימות לבו של הזולת.
שבת, ברוך בואך,
ברוך בואך, ברוך נרך.

 

(ברכה מקיבוץ משמרות, מתוך: מעין הברכות, הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי)

 

 


 


להדליק נרות / זלדה


להדליק נרות בכל העולמות -
זוהי שבת.
להדליק נרות שבת
זוהי קפיצת נפש הרת נצורות
לים נהדר, שיש בה מסתורין
של אש השקיעה.
בהדליקי הנרות יהפך
חדרי לנהר דינור, באשדות ברקת שוקע לבי ...

 

 


 

שלום עליכם
מילים מתפילת קבלת השבת
לחן:עממי

 

שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .

ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

בשבתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .

 

 


 

לכה דודי
מילים: מתוך הפיוט של ר' שלמה אלקבץ
לחן: ע. גבאי

 

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה
שבת שלום ומבורך.

 

 


 

החמה מראש האילנות
מילים: ח.נ. ביאליק
לחן: פ. מינקובסקי


החמה מראש האילנות נסתלקה
בואו ונצא לקראת שבת המלכה
הנה היא יורדת הקדושה הברוכה
ועמה מלאכים צבא שלום ומנוחה
בואי, בואי המלכה.
בואי בואי הברוכה
שלום עליכם מלאכי השלום .

 

 


 

 הקידוש -

אנו מציעים לעורכת או לעורך הקידוש למלא כוס גדושה בתירוש
או ביין, הכוס הגדושה מסמלת שפע וברכה.
לברך ולהעביר את הכוס בין המשתתפים
(או למזוג להם בכוסותיהם).

בחרנו להביא כאן את הקידוש עם נוסח ברכת השבת של האר''י.


יום השישי:
ויכלו השמים והארץ וכל צבאם: ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ,
וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך אלהים את יום השביעי
ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלהים לעשות:


ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן .

 

 ברכת השבת בנוסח האר''י:
ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו ושבת קדשו
באהבה וברצון הנחילנו זכרון למעשה בראשית : תחילה למקראי קדש זכר
ליציאת מצרים. ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו : ברוך אתה ה' מקדש
השבת .
(מתוך ''כל הנשמה - נשיר ונברך" )
(The Reconstructionist Press, Pennsylvania, 1999

 


 

 


 

נברך על הגפן ועל פרי הגפן ועל ארץ חמדה טובה ורחבה.


(כפר סאלד, מתוך ''מעין הברכות'', הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי)

 

 


 


"ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו'' - ברכו באור פניו של אדם, קדשו
באור פניו של אדם. לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא
בשבת "
(בראשית רבה, י''א)


 


 

 

"שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלהיך: ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך
ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך
ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך
כמוך: וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה
ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת".
(דברים ה' י''א - ט''ו)

 

 


 


מי האיש

מי האיש
החפץ חיים,
אוהב ימים
לראות טוב.
נצור לשונך מרע
ושפתיך מדבר מרמה ,
סור מרע - עשה טוב,
בקש שלום ורודפהו .

 

 


 

ברכת החלה -

לפני בציעת הפת אפשר לטול ידיים.
אנו מציעים לכל המשתתפים לגלות את החלה המכוסה, לאחוז בה ביחד ,
כל אחד בידו מכל צדדיה, ולאחר הברכה לבצוע כל אחד / אחת בתורם מן החלה,
כשהאחרים מחזיקים בה- לסמל את הערבות והתמיכה שביחד.
במשפחה ובקהילה:
לטעום מן החלה בכוונת הברכה בטרם נמשיך בשירה ובשיחה.


ברכת החלה - מן הסידור

''ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ''

 

 


 

אז,
ימלא שחוק פינו,
ולשוננו רינה.
נברך על פת וענב ,
מתנת אדם ואדמה ,
מי יתן טעמם ,
לא יפוג לעולם.
לחיים!

 

(ברכה מקיבוץ מזרע, מתוך: מעין הברכות, הוצאת שיטים מכון החגים הקיבוצי)

 

 


 


הללויה
מילים: תהילים
לחן: מסורתי

 

הללויה, הללויה
בצלצלי שמע
הללויה, הללויה
בצלצלי תרועה
כל הנשמה
תהלל יה
הללויה .

 

שבת שלום !


 

קבלות שבת להורדה - פשוט וקל

 קבלות שבת מתנועת "המחנות העולים". נשמח לקבל הצעות שלכם לקבלת שבת, לכתובת chagim@bethashita.org.il

 

קבלת שבת לראש השנה

 

קבלת שבת לחנוכה, ועוד קבלת שבת לחנוכה

קבלת שבת חורפית

קבלת שבת לט"ו בשבט, ועוד קבלת שבת לט"ו בשבט

קבלת שבת לחודש טבת, ועוד קבלת שבת לחודש טבת 

קבלת שבת לפורים

 

קבלת שבת בנושא "גזענות"

קבלת שבת ליום הולדת של ילד

 

קבלת שבת "רגילה", ועוד אחת, ועוד אחת

 


שיטים, מכון החגים - בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל, קיבוץ בית השיטה, 10801, טלפון: 04-6536344, פקס: 04-6532683

מכון שיטים (ע"ר) מס' עמותה 58-0459212

chagim@bethashita.org.il

המכון נתמך ע"י הגופים הבאים: מן היסוד, קרן מוזס וולפוביץ והתנועה הקיבוצית.

היצירות המוצגות באתר הן ברישיון | האתר נבנה ע"י   

כרגע באתר 373 גולשים