דף הבית חגים ומועדים במעגל השנה יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 שלח ברכה לחבר
 ציר היסטורי
 קישורים לאתרים
 הסקר השבועי
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

זמן היום
מליל כ"ז בניסן עד מוצאי כ"ז בניסן

 

שמות:
יום השואה; יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 

סמלים:
נר זיכרון; ששה פרחים; ששה נרות; משואת זיכרון; "אחים, העיירה בוערת"; "אל נא תאמר הנה
דרכי האחרונה"; "יזכור"; "אל מלא רחמים"; "קדיש"; צפירת זיכרון; התכנסות זיכרון קהילתית

 

תכנים:
לזכור ולא לשכוח; חורבן; אף על פי כן; קידוש השם; קידוש החיים; מרד; גבורה; אבל; זעם; תקווה
גאווה; יאוש; כעס; אמונה; כפירה

 

 

 חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה

1.

כ"ז בניסן, הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מוקדש מדי שנה בשנה להתייחדות עם זכר
השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי-הגבורה ומעשי-המרי בימים
ההם. חל כ"ז בניסן בשישי בשבוע, יקוים יום הזיכרון בכ"ו בניסן של אותה שנה.

 

2.

ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל העבודה ותיפסק כל
תנועה בדרכים. יקוימו אזכרות, עצרות-עם וטקסי התייחדות במחנות-הצבא ובמוסדות-החינוך;
הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תכניות השידורים ברדיו יביעו את יחודו
של היום, ובבתי השעשועים יעלו אך נושאים ההולמים את רוחו.

 

3.

השר שיוסמך לכך על-ידי הממשלה יתקין, בהתייעצות עם רשות הזיכרון יד-ושם, הוראות לקיום יום
הזיכרון בהתאם לחוק זה.

 

שיטים, מכון החגים - בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל, קיבוץ בית השיטה, 10801, טלפון: 04-6536344, פקס: 04-6532683

מכון שיטים (ע"ר) מס' עמותה 58-0459212

chagim@bethashita.org.il

המכון נתמך ע"י הגופים הבאים: מן היסוד, קרן מוזס וולפוביץ והתנועה הקיבוצית.

היצירות המוצגות באתר הן ברישיון | האתר נבנה ע"י   

כרגע באתר 383 גולשים