דף הבית חגים ומועדים במעגל השנה צומות
 שלח ברכה לחבר
 ציר היסטורי
 קישורים לאתרים
 הסקר השבועי
צומות

 

 

 אין האֵבל בישראל לשם אבל / דויד צימרמן

 

דפי לימוד לימי התעניות באתר מדרשת

 

 

 

 

 

 


 

דויד צימרמן / "שבת נחמו" /רשימה בעלון קיבוץ נען / אב תרצ"ח
 
"נחמו נחמו עמי, יאמר אלהיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרמה עוונה, כי לקחה מיד אדני כפלים בכל חטאותיה. קול קורא: במדבר פנו דרך אדני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא יינשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקב למישור, והרכסים לבקעה. על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים" (ישעיהו פרק מ)
 
הערות: ירושלים: מרכז החיים המדיניים והדתיים, היתה לסמל הארץ העברית והעם העברי. וכן כתוב התעוררי קומי ירושלים (ישעיהו נ"א). צבאה: עבודת החובה שלה, עונשה.
 
אחרי תקופה של שלושה שבועות המוקדשים שנה שנה בכל תפוצות ישראל לימי אבל על חורבן ישראל ואבדן חרותנו, ואשר מתחילים בצום שבעה עשר בתמוז ומסתיימים בתשעה באב, אחרי שהלב דוָי מעוצם הכאב ועומק האבל - באה גם בשורת התנחומים: נחמו נחמו עמי!
 
 אין האֵבל בישראל לשם אבל. אין הוא קינה ויללה הבאה במקום המעשה, במקום התאזרות עצמית לפעולה. היא באה לבטא את הקשר האמיץ החי אשר בל ינתק הקים מאז היות ישראל לגוי ועד היום הזה. ככל שחיוניותו ובריאותו של הגוף מרובים יותר, הוא עלול להרגיש יותר את הכאב בכל עצמתו הנוראה (כי אין בשר המת מרגיש באיזמל). ימי האבל והצער על חורבן ארצנו ואבדן חרותנו, בטוי נאמן הם של חיוניותו הנפלאה של עם ישראל, על רצונו להמשיך ולבנות את חייו, לשוב ולהתעָרות בארצו על אף הכל. ועל כן: נחמו נחמו עמי לא אבדה תקותנו. אין דבר אשר יעצור את בניָננו! פינינו במדבר דרך לשוב גוֹלים גְאוּלים, יִשרנו בִצות לשָדות פוריים, צִיה למוצאֵי מים, עם כוחות הטבע שַרנו - ונוכל, עם בשר ודם, גם אם עצום וגדול הוא, על אחת כמצה וכמה: כי "כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה" ועל כן אַל רפיון ידיים. נחמו נחמו עמי.

 

 

שבתות מיוחדות בחודשי הקיץ
תמוז, אב, אלול

 

 

כמה מועדים מציינים אנו בחודשי הקיץ.
ימי צום ואבל י"ז בתמוז וט' באב, יום טוב - ט"ו באב וחודש אלול - חודש הרחמים והסליחות.
בתקופה זו יש לנו כמה שבתות מיוחדות.
שלוש השבתות בין י"ז בתמוז וט' באב הם ימי בין המצרים - שבתות שיש בהם אוירה של עצב ועל כן

קרויות הן שבתות הפורענות - תלתא דפרענותא.

בשבתות אלה אנו קוראים הפטרות שיש בהן נבואות פורענות:

בשבת הראשונה - מפטירין בירמיהו פרק א' - דברי ירמיהו עם הפסוק הידוע "מצפון תפתח הרעה".
בשבת השניה - מפטירין בירמיהו פרק ב' פסוק ב' "שמעו דבר ה'".
בשבת השלישית - השבת שלפני תשעה באב קוראים את ההפטרה בישעיהו פרק א', "חזון ישעיהו בן אמוץ".
בשבת זו מורידים את הפרוכת מארון הקודש וישנם מנהגי צער וכאב.

לאחר ט' באב מתחילות שבע שבתות של נחמה, עד ראש השנה.
"שבע דנחמתא". בכולן קוראים הפטרות נחמה מספר ישעיהו.

הידועה בכולן היא "שבת נחמו", השבת הראשונה אחרי ט' באב שבה קוראים את ההפטרה

בישעיהו מ' "נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם...".

בשבתות הבאות קוראים את ההפטרות הבאות:
ב. ישעיהו מ"ט י"ד   "ותאמר ציון עזבני ה'..."
ג. ישעיהו נ"ד י"א  "עניה סוערה לא נוחמה"
ד. ישעיהו נ"א י"ב  "אנוכי אנוכי הוא מנחמכם..."
ה. ישעיהו נ"ד א'   "רוני עקרה לא ילדה..."
ו. ישעיהו ס' א'   "קומי אורי כי בא אורך..."
ז. ישעיהו ס"א א'  "שוש אשיש בה'..."

 

אחרי ימי בין המצרים וט' באב, הימים שמשבת נחמו הם ימי חתונות ושמחות והרבה חתנים

קובעים שבתות אלו לשבת חתן.
אכן, אלו הם שלושה שבועות של התרוממות הרוח עד חודש אלול.

ראשי תיבות חודש אלול - "אני לדודי ודודי לי".

 

 


 

על נהרות בבל / אפרים מ. ליליאן

שיטים, מכון החגים - בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל, קיבוץ בית השיטה, 10801, טלפון: 04-6536344, פקס: 04-6532683

מכון שיטים (ע"ר) מס' עמותה 58-0459212

chagim@bethashita.org.il

המכון נתמך ע"י הגופים הבאים: מן היסוד, קרן מוזס וולפוביץ והתנועה הקיבוצית.

היצירות המוצגות באתר הן ברישיון | האתר נבנה ע"י   

כרגע באתר 355 גולשים