דף הבית חגים ומועדים במעגל השנה עשרת ימי תשובה
 שלח ברכה לחבר
 ציר היסטורי
 קישורים לאתרים
 הסקר השבועי
עשרת ימי תשובה

 הימים ש"בין כסה לעשור", היינו - מראש חודש תשרי כאשר הירח "מכוסה", ועד העשירי בו, ובתוכם ראש השנה ויום כיפור, נקראי בפי העם "הימים הנוראים", "ימי הדין והרחמים", "עשרת ימי התשובה". ימים אלה לפי המסורת הם "ימי דין": בראש השנה עומדים בדין וביום הכיפורים נחתם הדין. לכן תיקנו חז"ל שעל כל אדם מישראל - ועל כלל ישראל - לפשפש במעשיו ולחזור בתשובה: להתחרט על מעשה רע שעשה בעבר ולקבל עליו ללכת מכאן ואילך בדרך הטוב, להתפלל על עצמו ועל הקרובים אליו, על כלל ישראל ועל העולם כולו.


 

סליחות

מסורת ישראל קבעה את חודש אלול, אחרון חודשי השנה, להתכונן בו לקראת "הימים הנוראים" הפותחים את השנה החדשה, לבדוק מעשינו בשנה שעברה ולתרגל עצמנו במעשים טובים להבא.  בני עדות המזרח נוהגים להשכים קום לתפילת "סליחות" באשמורת הבוקר החל בא' באלול. בני עדות אשכנז נוהגים לומר "סליחות" החל ממוצאי שבת, כשבוע לפני ראש השנה. בני כל העדות ממשיכים באמירת סליחות בכל יום באשמורת הבוקר עד יום הכיפורים.

 


 

על עשרת ימי תשובה ושבת שובה

עשרת הימים הראשונים של חודש תשרי "בין כֶּסֶה (יום הלבנה המכוסה) לעשור" - החל מה-1 בו שהוא ארש השנה ועד ה-10 בו שהוא יום הכיפורים, נקראו מקדמת דנא "עשרת ימי תשובה" וכשמם כן הן הם בתפיסה העממית: גם אם ביום הדין של ראש השנה נכתב גזר דינו של האדם על ידי "דיינו של עולם", עדיין ניתנה לאדם השהות לעשות תשובה בטרם ייחתם.

השבת שחלה בין ראש השנה ליום הכיבורים נקראת "שבת -תשובה" על שם עשרת ימי התשובה, וגם "שבת שובה" על שם דברי ההפטרה הנקראת בה: "שובה ישראל עד ה' אלוהיך..." (הושע, י"ד).

בקהילות רבות נהוג שבשת זו משמיע הרב דרשה לעורר את הציבור לחזור בתשובה. זהו, קרוב לוודאי, מנהג עתיק יומין והדברים שלהלן הושמעו, מן הסתם, באותה שעה ממש על ידי הדרשן באזני הציבור:

"שובה ישראל עד ה' אלוהיך (הושע, י"ד, ב') - משל לבן מלך שהיה רחוק מאביו מהלך מאה יום. אמרו לו אוהביו: חזור אצל אביך! אמר להם: איני יכול. שלח אביו ואמר לו: הַלֵך  לפי מה שאתה יכול ולפי כוחך, ואני בא אצלך בשאר הדרך! כך אמר להם הקדוש-ברוך-הוא - "שובו אלי ואשובה אליכם! (מלאכי, ג', ז')

 


 

התשובה בעיני הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הרגשת החטא מביאה את האדם לתחושת אפסות, לבושה ולפיצול האישיות, אך עצם תחושה זו היא כבר תחילת ההתאוששות - התשובה. בעקבות הרמב"ם מדגיש הרב קוק את ההשקפה, שהאדם יכול לצאת בכוחות עצמו מ"סוגר מצבו המייאש... להשתחרר מחוק הסיבתיות הדטרמיניסטית, ולתת לעצמו חוק סיבתיות חדשה לפי בחירתו." אמנם זו הליכה בשביל צר ומתעקל, אך "אם בשביל זה ילך, איש לא יעצרהו!" גם אם "אין זו דרך הרבים, אלא שביל יחיד, איש איש ושבילו..."

הרב פרופ' פנחס שמואל פלאי - "תשובה - שלוש גישות במחשבה היהודית"

שיטים, מכון החגים - בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל, קיבוץ בית השיטה, 10801, טלפון: 04-6536344, פקס: 04-6532683

מכון שיטים (ע"ר) מס' עמותה 58-0459212

chagim@bethashita.org.il

המכון נתמך ע"י הגופים הבאים: מן היסוד, קרן מוזס וולפוביץ והתנועה הקיבוצית.

היצירות המוצגות באתר הן ברישיון | האתר נבנה ע"י   

כרגע באתר 351 גולשים