דף הבית חגים ומועדים במעגל השנה
 שלח ברכה לחבר
 ציר היסטורי
 קישורים לאתרים
 הסקר השבועי
חגים ומועדים במעגל השנה

"עצתי האחת היא :

חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי מסיבתכם. 

העיקר, שתעשו הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה. 

אבותינו לא נמאסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם,

אף על פי שחזרו עליהם כל ימי חייהם כמה וכמה פעמים בנוסח אחד. 

הם מצאו בהם כל פעם טעם אחר והתערותא [התעוררות] חדשה. 

ויודע אתה מפני מה? מפני שהייתה בהם לחלוחית וברכת החג שכנה בנפשם. 

אלה שאינם מוצאים טעם בחגים ובמועדים,

סימן שנפשם ריקה ותוכם חול, ולאלה אין תקנה."

ח.נ. ביאליק, תרצ"ד

שיטים, מכון החגים - בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל, קיבוץ בית השיטה, 10801, טלפון: 04-6536344, פקס: 04-6532683

מכון שיטים (ע"ר) מס' עמותה 58-0459212

chagim@bethashita.org.il

המכון נתמך ע"י הגופים הבאים: מן היסוד, קרן מוזס וולפוביץ והתנועה הקיבוצית.

היצירות המוצגות באתר הן ברישיון | האתר נבנה ע"י   

כרגע באתר 200 גולשים