דף הבית חגים ומועדים במעגל השנה השפה העברית בחגים
 שלח ברכה לחבר
 ציר היסטורי
 קישורים לאתרים
 הסקר השבועי
השפה העברית בחגים
התחדשות השפה העברית
התחדשות השפה העברית כשפת דיבור היא תופעה תרבותית-לאומית נדירה,
שאין לה אח ודוגמה בשום לשון, תרבות ודת.
החייאת שפת ארכאית קדומה, שפה תנ"כית שהיתה בשימוש לפני שלושת אלפים שנה ויותר;
שהרי השפה היא בת גילה ובת לווייתה של תרבותנו ואמונתנו, מ"בראשית ברא" ו"אנוכי ה' אלוהיך",
דברי הנביאים, פרקי התהילים, שפת חז"ל בשנות הגולה הארוכות גוועת השפה העברית, נעלמת,
הופכת לשפת קודש, לשפת תפילה בלבד, שפה לשבתות ולחגים בבית-הכנסת,
וכך היא קופאת במשך אלף ושמונה מאות שנים וחדלה להיות מובנת כשפת דיבור וקריאה יומית.
עם ראשית הציונות מתחולל הנס,
והשפה מתעוררת מקיפאונה וחוזרת לחיים כשפת חולין,
שפת יצירה ושפת דיבור בעבודה, בשדה ובתעשייה.
אליעזר בן-יהודה מגיע לפלשתינה ב- 1881;
בנו נולד שנה אחר-כך.
זו משפחה ראשונה ויחידה המתחייבת לדבר בבית עם הילד רק עברית.
בן-יהודה כותב מאמר "שאלה לוהטה", ובו הוא קובע עקרונותיו:
"שני דברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם – הארץ והלשון!"

"החברים היושבים בארץ ישראל ידברו איש את רעהו עברית, בסוד החברה, בבית מועדה, ואף בשווקים וברחובות ולא יתבוששו, גם ישימו את ליבם ללמד את בניהם ובנותיהם, וכל מרבית ביתם את השפה הזאת. אף תעמול החברה לצרפנה מסיגיה בדיליה ולעשותה מדוברת בבתי התלמיד.
נתרומם ונשלח מבטנו אל העתיד: הישוב בארץ ישראל יהיה למרכז לכל עמנו כולו, כלב בגוויה, וממנו יזרום הדם בעורקי גווית הלאום כולו, ויתן חיים לו."
אליעזר בן-יהודה, "שאלה נכבדה" "השחר" ניסן תרל"ב

כמו שהיהודים אינם יכולים להיות עם חי באמת, אלא בשובם לארץ האבות, כן אינם יכולים להיות עם חי אלא בספר, בדברים שבקדושה או בחכמה בלבד, אלא דווקא בדיבור-פה, מגדולם ועד קטנם, נשים וטף, בחור ובחורה, בכל ענייני החיים, ובכל שעות היום והלילה, ככל הגויים".

אליעזר בן-יהודה

(מתוך המבוא למילונו הגדול)

 

 

"להחיה את האומה".

"להושיב את בני-ישראל על אדמת-אבות"

"להחיות שפת עברית בפי העם".

(ספר "תחיית ישראל" ירושלים, תרמ"ב)

 

 

 


שיטים, מכון החגים - בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית והחברה בישראל, קיבוץ בית השיטה, 10801, טלפון: 04-6536344, פקס: 04-6532683

מכון שיטים (ע"ר) מס' עמותה 58-0459212

chagim@bethashita.org.il

המכון נתמך ע"י הגופים הבאים: מן היסוד, קרן מוזס וולפוביץ והתנועה הקיבוצית.

היצירות המוצגות באתר הן ברישיון | האתר נבנה ע"י   

כרגע באתר 383 גולשים