הצעה לטקס בבית הספר ובקהילה
.מבוסס על מפקד האש המסורתי בקיבוץ בית השיטה
הכנת המפקד נעשית בידי שכבת הנעורים של הקיבוץ

בנר ראשון של חנוכה או באחד מן הערבים האחרים ניתן לערוך
טקס שייתן ביטוי למשמעויותיו של החג. כדאי לקשט את האולם
בו מתקיים הטקס בחנוכיות, ויטראז'ים בחלונות , למפיונים
וקישוטים אחרים המשרים אווירת חג. במהלך הטקס יודלקו שמונה
. נרות ויקראו קטעים שונים
רצוי שיהיה מנחה לטקס, וחייל או קבוצת חיילים שיודעים לשיר וכן
.כלי נגינה מתאים כדי להוביל את השירה בציבור
רצף הטקס: (הסדר איננו מחייב - ניתן לסדר ולערוך, להוסיף, לקצר
( ולשנות במידת הצורך

שירה בציבור או שירת יחיד
(אפשר גם קטע מוסיקה מנוגן או מוקלט (אחד או כמה משירי חנוכה

הדלקת נרות וברכה על הנרות
.ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה
.ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה

:בערב החג הראשון מוסיפים
.ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

:לאחר ההדלקה אומרים או שרים
,הנרות הללו אנו מדליקין על הניסים, ועל הנפלאות, ועל
התשועות, ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה
. על ידי כהניך הקדושים
וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות
להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך הגדול
.על ניסיך ועל ישועותיך ועל נפלאותיך

שירה בציבור - מעוז צור
,מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח
,תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח
,לעת תכין מטבח מצר המנבח
.אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח

,יוונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים
,ופרצו חומות מגדלי, וטמאו כל השמנים
,ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים
.בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים


:לאחר הדלקת החנוכיה המסורתית יודלקו בטקס שמונה נרות ויקראו הקטעים שלהלן

הדלקת נר ראשון, נר למכבים
:קריאה
נר למכבים
בליל כ"ה בכסליו לפני למעלה מאלפיים ומאה שנה הדליקו
המכבים את מנורת המקדש כאות לחירותם המחודשת. מאז דולקים
הנרות, כל הרוחות הנושבות לא יכלו לכבותם ונהרות לא
שטפום. בכל הדורות שמרה האומה על נרות החנוכה, אורות
.החירות של המכבים, עד שזכינו להדליקם במדינת ישראל

הדלקת נר שני: נר לנס חנוכה
:קריאה
.נר לנס חנוכה
כשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות
בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולוא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה
מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה
בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים
.טובים בהלל והודאה
תלמוד בבלי שבת כ"א ע"ב


:שירה בצבור

כד קטן
מלים: אהרון אשמן, לחן: יואל ולבה

,כד קטן , כד קטן
.שמונה ימים שמנו נתן
: כל העם התפלא
.מאליו הוא מתמלא
כל העם אז התכנס
!והכריז אך זהו נס
אילולא כד זה נשאר
מקדשנו לא הואר


הדלקת נר שלישי - נר לחיילי צהל
:קריאה
נר לחיילי צה"ל, מאת נורית סבירסקי
.נדליק נר לכבוד החיילות והחיילים המשרתים בצבא ההגנה לישראל
ונזכור את השבוים והנעדרים שאינם איתנו היום
אתם החיילים והחיילות, נושאי לפיד מורשת הקרב ואחוות
הלוחמים מקרבות יהודה המכבי ועד צה"ל של היום הנאבק
.להבטחת חיי שקט ובטחון במדינת ישראל העצמאית
,אתם המתייצבים לדגל ביום פקודה באומץ ובגאווה
.המתגייסים למשימות השעה בנחישות ובהקרבה
,אתם, אי שם, במארב החשוך
,השומרים על הגבול והבית
השבים מאימונים מפרכים וקרבות וחולמים על יונה עם עלה של זית
.אתם עמוד האש והעשן, אתם התקווה לשלום ולאור האיתן

:שירה בצבור

מי ימלל
מלים: מנשה רבינא, לחן: אנגלי עממי

?מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה
.הן בכל דור יקום הגבור גואל העם
!שמע
בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה
ובימינו כל עם ישראל
.יתאחד יקום ויגאלהבה נרימה
"מלים: לוין קיפניס, לחן: הנדל. על פי האורטוריה "יהודה המכבי

הבה נרימה
- נס ואבוקה
יחד פה נשירה
.שיר - החנוכה
,מכבים אנחנו
,דגלנו רם, נכון
ביוונים נלחמנו
.ולנו הניצחון

פרח אל פרח
,זר גדול נשזור
לראש המנצח
.מכבי גיבור

הבה נרימה
נס ואבוקה
יחד פה נשירה
.שיר - החנוכה


הדלקת נר רביעי, נר למירקם היוצר של תושבי המדינה
:קריאה
:על האור, על פי בנימין זאב הרצל
בראשית דולק אור אחד ועוד אחד
ועוד אחרים
.והחושך יחלוף כליל
מתוך הצעירים יבקע האור בראשונה
,ואחר ילוו עליהם האחרים אוהבי הצדק והאמת
החופש, הקידמה האנושית והיופי
ובהיות הנרות כולם דולקים
.ישתאו וישמחו על העבודה שחוברה לה יחדיוהדלקת נר חמישי, נר לאחריות האישית
:קריאה
נר לקמים בצנעה מאת יוסי אסף
נר לקמים בצנעה להוסיף דבר בעולם
.לבונים יום יום עולם חדש, לבנה על לבנה
,נר ליודעים את מגבלות כוחם
.אך גם את עוצמת המעשה הקטן
"לאומרים: "אצא אני ראשון
.למושיטים יד ליד, למאמינים כי הרשות נתונה
,נר להולכים קדימה, לשליחים שלא הפקודה שלחתם
.לעושים במו ידם ליוצרים את היש


:שירה בציבור

באנו חושך לגרש

מלים: שרה לוי-תנאי, לחן: עמנואל עמירן

באנו חושך לגרש בידינו אור ואש
.כל אחד הוא אור קטן וכולנו - אור איתן
! סורה חושך, הלאה שחור ! סורה מפני האור


.אפשר לשלב כאן ריקוד של קבוצת רוקדים עם בגד זרחן או עם נרות כשהאולם חשוך


הדלקת נר ששי, נר לאדם
:קריאה
לחפש בן אדם, מאת חנה סנש

,במדורות מלחמה, בדליקה בשריפה
בימים סוערים של הדם
הנני מבעירה פנסי הקטן
.לחפש, לחפש בן אדם
,שלהבות השריפה מדעיכות פנסי
.אור האש מסנוור את עיני
איך אביט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר
?כשהוא יעמוד לפני
תן סימן אלוהים, תן סימן על מצחי
כי באש, בדליקה ובדם
,כן אכיר את הזיו הטהור, הנצחי
.את אשר חיפשתיו: בן אדם


:(שירת סולו (או שירה בציבור

נרותי הזעירים
מלים: מ. רוזנפלד, עברית: ר. אבינועם, לחן: עממי

נרותי הזעירים מה רבו הסיפורים
לי ילאט האור
על דמים וכישלונות
על תרועות של ניצחונות
על קרבות של דרור

נרותי הזעירים
כה ספרו לי סיפורים
על עבר של עם
ואשמע קול נר ונר
!לי קורא קום התעורר
עם חיה וקם, עם חיה וקם


הדלקת נר שביעי, נר לאור המתגבר
:קריאה
הלילה הזה נדלקים האורות מאת מרדכי אמיתי
הלילה הזה נדלקים האורות במרומי מגדלים
,הלילה הזה שוטפים לפידים את הרחוב כגלים
הלילה הזה מאירים הנרות בחלונות הבתים
.וכעיני ילדים נוצצות, מחלון ואשנב ניבטים
,הלילה הזה חוזרים ומספרים, את אותו הסיפור העתיק
,אותה אגדה נושנה, על נס חנוכה
על מורדים - מכבים בנוגשים יוונים
.וגבורת הבן הקטן מכל שבעת הבנים
.על הפך הקטן, שהספיק לכל שמונת הימים
...על כאלה ניסים שיכולים לקרות גם עכשיו, לפעמים
כי יש אי-מי הרוצה גם עכשיו
...לכבות את האור
אך האור הקטן בחלון, הוא מזכיר ורומז
,כי תמיד, כשרוצים מאוד יכולים לחולל את הנס
שכל אור הנדלק בלילה הזה אי שם בעולם
.יהיה מאיר בכל הלילות ובכל המקומות לכולם


הדלקת נר שמיני, נר לשלום
:קריאה
.'ותשקוט הארץ. על פי ספר המכבים א

ותשקוט הארץ כל הימים
ודרשו טוב לעמם
כל איש חרש חרישו
ויעבדו אדמתם בשלום
והארץ נתנה יבולה
ועץ השדה את פריו
.ויעש שלום בארץ
וישמח ישראל שמחה רבה
וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו
.ואין מחריד


:שירה בציבור

ימי החנוכה
מלים: מ. רויטמן, תרגום מיידיש: אברהם אברונין, לחן: עממי
,ימי החנוכה חנוכת מקדשנו
בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו
לילה ויום סביבונינו יסוב
.סופגניות נאכל בם לרוב

!האירו ! הדליקו
נרות חנוכה רבים
על הניסים ועל הנפלאות
.אשר חוללו המכבים

,ניצחון המכבים נספר, נזמרה
על האויבים אז ידם כי גברה
ירושלים שבה לתחיה
.עם ישראל עשה תושיה
!האירו ! הדליקו


:קריאה
האור המולך - מאת אמיר גלבוע

האור המולך - עימנו הולך
בכל הדרכים
אור החיים
אור כל עץ רענן
אור ההמשך
אור השמחה
אור האבות
הגווילים והחומות
אור אגדות ושירים
אור אמונה
הררי אורות, קומה מעל קומה
.יוחג החג באלף אור

:שירה בציבור

אנו נושאים לפידים
מלים: אהרון זאב, לחן: מרדכי זעירא

,אנו נושאים לפידים בלילות אפלים
זורחים השבילים מתחת רגלינו
- ומי אשר לב לו הצמא לאור
ישא את עיניו ויבוא אילינו לאור
! ויבוא
נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו
לעמק הלכנו ההרה עלינו
מעינות האורות הגנוזים גילינו
נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו
.בסלע חצבנו עד דם, ויהי אור.לסיום אפשר להציג את "חנה זלדה" על פי השיר בביצועו של עזרא דגן
(המלים נמצאות בהפעלופדיה לחנוכה)