.'ליקטנו עבורכם את השירים הכי ידועים לחנוכה, בסדר הא'-ב
! אם שכחנו משהו, או אם יש לכם מה להציע, כתבו אלינו

מעוז צור ישועתי
נרות חנוכה
נר לי דקיק
סביבון סוב סוב סוב
סביבוני ירוץ בגיל
מי ימלל
שימו שמן
שקט שקט
הערב בבית
אבי אבי
נס חנוכה
אור עולה בבוקר
אנו נושאים לפידים
באנו חושך לגרש
הבה נרימה
חנוכה, חנוכה
חנוכיה לי יש
ימי החנוכה
לכבוד החנוכה
חנוכיה יפהפיה
מי זה הדליק
כד קטן
לביבות

אור עולה בבוקר
מלים ולחן: נעמי שמר

אור עולה בבוקר
(על אגם רחוק (זוכרת
כן אני זוכרת
ולא אחדל ולא אשתוק
אור - שמבשר את
(ההשכמה והזריחה (זוכרת
רק לראות עוד פעם
.יותר מזה איני צריכה

שמש הביאו שמש
אם שמי מעוננים
עוצמת את עיני
.אבל השמש היא בפנים

אור בצוהריים
(על האדמה (זוכרת
על חלקת המים
.ועל שתיל ועל קמה
אור יורד בערב
על שדות חיי זוכרת
אור אני זוכרת
.זה אור יומי זה אור ימי

...פזמון: שמש

(אור - יורד הערב (שמש
(אור - בצוהריים (שמש
(אור - עולה בבוקר(שמש
.אור

חזרה

אנו נושאים לפידים
מלים: אהרון זאב, לחן: מרדכי זעירא

,אנו נושאים לפידים בלילות אפלים
זורחים השבילים מתחת רגלינו
- ומי אשר לב לו הצמא לאור
ישא את עיניו ויבוא אילינו לאור
! ויבוא
נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו
לעמק הלכנו ההרה עלינו
מעינות האורות הגנוזים גילינו
נס לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו
.בסלע חצבנו עד דם, ויהי אור


חזרה

באנו חושך לגרש
מלים: שרה לוי-תנאי, לחן: עמנואל עמירן

באנו חושך לגרש בידינו אור ואש
.כל אחד הוא אור קטן וכולנו - אור איתן
( ! סורה חושך, הלאה שחור ! סורה מפני האור

חזרה

הבה נרימה
"מלים: לוין קיפניס, לחן: הנדל. על פי האורטוריה "יהודה המכבי

הבה נרימה
- נס ואבוקה
יחד פה נשירה
.שיר - החנוכה
,מכבים אנחנו
,דגלנו רם, נכון
ביוונים נלחמנו
.ולנו הניצחון

פרח אל פרח
,זר גדול נשזור
לראש המנצח
.מכבי גיבור

הבה נרימה
נס ואבוקה
יחד פה נשירה
.שיר - החנוכה

חזרה

חנוכה, חנוכה
מלים: לוין קפניס, לחן: עממי
שמע שיר זה

חנוכה , חנוכה , חג יפה כל כך
.אור חביב מסביב , גיל לילד רך
חנוכה , חנוכה , סביבון סוב סוב
סוב נא, סוב נא סוב
מה נעים מה טוב

חזרה

חנוכיה לי יש
מלים: שרה גלוזמן, לחן: ניסן כהן מלמד

חנוכיה לי יש , דולקת בה האש
.ושחה לי בלאט, על כד קטן אחד
.חנוכיה שלי - אורך נא העלי

חזרה

ימי החנוכה
מלים: מ. רויטמן, תרגום מיידיש: אברהם אברונין, לחן: עממי
,ימי החנוכה חנוכת מקדשנו
בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו
לילה ויום סביבונינו יסוב
.סופגניות נאכל בם לרוב
!האירו ! הדליקו
נרות חנוכה רבים
על הניסים ועל הנפלאות
.אשר חוללו המכבים
,ניצחון המכבים נספר, נזמרה
על האויבים אז ידם כי גברה
ירושלים שבה לתחיה
.עם ישראל עשה תושיה
!האירו ! הדליקו

חזרה

לכבוד החנוכה
מלים: ח. נ. ביאליק, לחן: עממי

אבי הדליק נרות לי
-ושמש לו אבוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

,מורי הביא כרכר לי
- בן- עופרת יצוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

,אמי נתנה לביבה לי
- לביבה חמה, מתוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
?לכבוד החנוכה

,דודי נתן תשורה לי
- פרוטה אחת שחוקה
?יודעים אתם לכבוד מה
!לכבוד החנוכה

חזרה

מי ימלל
מלים: מנשה רבינא, לחן: אנגלי עממי

?מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה
.הן בכל דור יקום הגבור גואל העם
!שמע
בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה
ובימינו כל עם ישראל
.יתאחד יקום ויגאל

חזרה

מעוז צור ישועתי
פיוט מימי הביניים
שמע שיר זה

,מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח
,תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח
,לעת תכין מטבח מצר המנבח
.אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח

,רעות שבעה נפשי, ביגון כוחי כילה
,חיי מררו בקשי, בשעבוד מלכות עגלה
,ובידו הגדולה, הוציא את הסגולה
.חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן מצולה

,דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי
,ובא נוגש והגלני, כי זרים עבדתי
,ויין רעל מסכתי, כמעט שעברתי
.קץ בבל זרבבל, לקץ שבעים נושעתי

,כרות קומה ברוש בקש, אגגי בן המדתא
,ונהיתה לו למוקש, וגאוותו נשבתה
ראש ימיני נשאת, ואויב שמו מחית
.רוב בניו וקנייניו על העץ תלית

,יוונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים
,ופרצו חומות מגדלי, וטמאו כל השמנים
,ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים
.בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים

,חשוף זרוע קדשך, וקרב קץ הישועה
,נקום נקמת עבדיך, מאומה הרשעה
,כי ארכה השעה, ואין קץ לימי הרעה
.דחה אדמון בצל צלמון הקם רועים שבעה

חזרה

נר לי דקיק
מלים: לוין קיפניס, לחן: דניאל סמבורסקי

,נר לי נר לי נר לי דקיק
בחנוכה , נרי אדליק
בחנוכה , נרי יאיר
בחנוכה שירים אשיר

חזרה

נרות חנוכה


שמן זך השגתי לי
.ונרות חג הדלקתי לי
?יודעים אתם מה הם
- נרות קטנים גאים הם
- נרות גיל נפלאים הם
! נרות חשמונאים

רוחות קרים סוערים
.אך נרותי בוערים
!הלאה רוחות רעים
יש עוד שמן פה מעט
!נר החשמונאים

חזרה

סביבון סוב סוב סוב
מלים: לוין קיפניס, לחן: עממי

שמע שיר זה

סביבון סוב סוב סוב
,חנוכה הוא חג טוב
חנוכה הוא חג טוב
.סביבון סוב סוב סוב
סוב נא סוב סוב סוב
.נס גדול היה פה

חזרה

סביבוני ירוץ בגיל
מלים ולחן: מתתיהו שלם

סביבוני ירוץ בגיל
מן העמק לגליל
בין הרים ועמקים
.בשדות הירוקים
מיהודה לשרון
יתגלגל לו הסביבון
בין כרמים ופרדסים
.שם עובדים וששים

חזרה

שימו שמן
מלים: לוין קפניס, לחן: עממי


,שימו שמן, שמן זית
!נרות הדליקו, יהי אור בבית
! אור לנו! דרור לנו
על כן נאירה, על כן נשירה
.שמונה ימים שירת האור

אש הדליקו, התיכו עופרת
וצקו נא לנו סביבון לתפארת
!סוב, סוב לנו! טוב, טוב לנו
על כן נסובה, על כן נרקודה
!שמונה ימים רקוד הסביבון

חזרה

שקט שקט
מלים: עמנואל הרוסי , דקלום (ללא לחן) ,ניתן להמחיז באופן היתולי ולאלתר מלים המתאימות לאופיו של הציבור

,שקט, שקט, שקט, שקט
החנוכיה דולקת
ובחדר בלי שאון
.מסתובב לו הסביבון

מסתובב ולא עייף
אך לפתע הוא יושב
אני רעב" יקרא בקול"
."בבקשה תנו לאכול"

לא דגים ולא מצה"
,לא מרק ולא קציצה
לביבה לי מתוקה
"!תנו לכבוד החנוכה

חזרה

חנוכיה יפיפיה
מלים: לוין קיפניס, לחן: עממי


,חנוכיה יפיפיה נותנת לנו אור
.מספרת לי משוררת לי על חופש ועל דרור
,עושה אני חנוכיה , הנה אדליק האש
.נר מימין ונר משמאל שני נרות לי יש


חזרה

מי זה הדליק
מלים: לוין קיפניס, לחן: ידידה אדמון


מי זה הדליק נרות דקים
?ככוכבים ברום
יודעים גם תינוקות רכים
.כי חנוכה היום
...טרללה

כל נר עליז, כל נר חביב
.דולק, רומז, נוצץ
הילדים עומדים סביב
.ולשמחה אין קץ
...טרללה

חזרה

כד קטן
מלים: אהרון אשמן, לחן: יואל ולבה

,כד קטן , כד קטן
.שמונה ימים שמנו נתן
: כל העם התפלא
.מאליו הוא מתמלא
כל העם אז התכנס
!והכריז אך זהו נס
אילולא כד זה נשאר
מקדשנו לא הואר

חזרה

לביבות
מלים: לוין קיפניס, לחן: נחום נרדי

,קמח קמח מן השק
- שמן שמן מן הכד
, חנוכה היום
! חג נעים נחמד

שמן שמן מן הכד
קמח קמח מן השק
הבה נלבב
! לביבות לחג

עוד נוסיף ביצה מסל
עוד סוכר דק - וחסל
בואו לשולחן
לביבות נאכל

כבר אכלנו לביבות
מה טובות וטעימות
? ועתה מה עוד
! במעגל נרקוד

חזרה

הערב בבית
מלים: אברהם ברוידס, לחן: עמנואל עמירן

הערב בבית נר חג מלבלב
לזכר הפלא בירח כסליו
,הנר הדולק
בו רמז ואות
לימי גבורה ניסים ותשועות
ראו והביטו בנות ובנים
הנר מתלקח באלף גוונים
הוא נר ישראל העתיק וחדש
.מדור ועד דור אורו יתקדש

חזרה

אבי אבי
מלים: עודד אבישר, לחן: משה וילנסקי
אפשר לשיר בדואט, בדרך של שאלה ותשובה


אבי אבי הגידה נא לי
מדוע הלילה שחור ואפל
? ורוח מסיע קרעי ערפל
אפל ילדי, הלילה אפל
ורוח עובר ומספר סודותיו
על אב שמרד עם חמשת בניו
הגד אבי, מעין עלה
מעין עלה הלפיד הבוער
? ולמה ירוץ בדרכו וימהר
עלה ילדי, עלה הלפיד
משדות מודיעין אל משעול הקברים
לזרע כולו שלהבות ואורים
ואי השביל, איה המשעול
איה המשעול זה עתיק הדורות
? בו רץ הלפיד וזורע אורות
בהר בגיא עובר המשעול
ממרום הגליל עד אילת והים
על שדות גיבורים שנפלו על חרבם
ועוד אבי, אמור לי רק זאת
מדוע הלילה מכל הלילות
? זורחים האורים ומרבים לעלות
מדור לדור, ילדי, זה האות
זורח האור ועולה ומהבהב
בלילה הזה ליל כ"ה בכסליו

חזרה

נס חנוכה
מלים: יצחק קצנלסון, לחן: עממי

היה היה
מלך רשע
חרבו חדה ומלוטשה
- מי
אנטיוכוס

בא הרשע
,בא עם גדודים
בא ונילחם
עם היהודים
אנטיוכוס

,קם הגיבור
,שמו יהודה
הציל ארצו
החמודה
? מי
.המכבי

בא והדליק
את המנורה
וליהודים
היתה אורה
? מתי
בחנוכה

חזרה