לגלישה באתר בעזרת גרסת טקסט

שעשועונים וחידונים

הדפיסו דף זה ופתרו את התשבצים והחידונים. תוכלו גם לבדוק פתרונות בדף התשובות

תפזורת לימים הנוראים
הדפס ופתור
ח ק ו ה ס כ ה מ ו י
א ק ג ה ל ס נ מ ל ו
ט ו ה ע י ק ת ע ר מ
ח כ ע מ ח ש צ ע ע ה
ל צ פ ל ו נ י פ ט ז
ה ע ו ר ת ל ז ש י כ
ע ר ר ש ה ו ב ו א ר
ג נ ו מ י ר ג פ ו י
ו מ ל מ י ג ד ר ל ו
ל פ ח ב י ר ד נ ל כ
ה ע צ ב כ י ל ש ת ז
צ ו ג ה ב ו ש ת ב ש
מ ד ק א ת מ ר מ ט א
ג ד ה ו ז א ש ר ר ו
ב א ש ב ד ב ח ו פ ת

:מצאו בתפזורת את המילים הבאות
,יום הכסה ,רימון, נעילה, יום הזיכרון, איל, כל נדרי, סליחות, תשליך, צומ
תקיעה, תפוח בדבש, תרועה, שופר, שברים, חלה עגולה, דגים, יומא, תמר, שבת שובה

לדף התשובות
תשבץ הברכה
הדפס ופתור
מלא את התשבץ ותקבל בטור הראשון מימין ברכה, שמברכים בראש השנה
עליו מברכים בסוכות    
בו מריעים בראש השנה    
"...תפילה בערב יום כיפור - "כל    
"...ראש השנה הוא "יום    
כך אנו רוצים שתהיה השנה החדשה    
'המילה הראשונה, בבראשית פרק א' פסוק ד    
אחד מספרי התורה      
...בא' תשרי חוגגים את ראש    
החודש הראשון    
היום העשירי בחודש תשרי    
"...החג שלמחרת חג הסוכות: "שמחת    
מילה שבה מתחילות הברכות    
המילה הראשונה בספר שמות    

לדף התשובות
גלה נסתרות
.החלף את סדר האותיות במלה ותקבל מלה הקשורה בראש השנה
רמזים
שמו של אחד מן הימים הנוראים
כלי נשיפה שמשתמשים בו בתפילת ראש-השנה
הקול היוצא מכלי נשיפה מסויים
חרטה על חטאים
פיוטים הנאמרים בימים הנוראים
פרי ונוזל הנאכלים בראש השנה
קובץ תפילות לחג
אחד הקולות הנשמעים בתפילת ראש השנה
אחד הקולות הנשמעים בתפילת ראש השנה
שם תפילה מיוחדת לראש השנה
שאלות
השאר השן
פרוש
העתיק
שתה בו
חיל סתו
פתוח בדש
זר וחם
הרעות
שם רבי
שתילך

לדף התשובות
ראש במילים
:לפניכם הגדרות למילים, שהמילה "ראש" נמצאת בתוכן
מימי השבוע
עיקרי, עליון
נגיעה בכדור בראש או במצח
מגלגולי הצפרדע
המילה הראשונה בתורה

לדף התשובות
ראש השנה - יום הדין
מילה אחת משותפת לכל קבוצת מילים
ספר, דין, טוב
הולדת, דין, טוב
מקצוע, דין, בית
שולחן, דין, ספר

לדף התשובות