משירי שבועות
ארץ זבת חלב
וחג שבועות תעשה לך
שיבולת בשדה
ושמחת בחגיך
סלינו
שיר תודה
כי מציון
מלאו אסמינו בר
ישושום
שבולים
תורת ה' תמימה
?מי ברכב? מי ברגל
בכורים
עורו אחים ונעלה
שיר העטור
שבולי פז
שירת הקצירארץ זבת חלב
ארץ זבת חלב
...חלב ודבש
ארץ זבת חלב
חלב ודבש

לחן: א.גמליאל
חזרהוחג שבועות תעשה לך
וחג שבועות תעשה לך
.בכורי קציר חטים
הזורעים בדמעה
.ברינה יקצרו
ארץ נתנה יבולה
.ארץ זבת חלב ודבש

לחן: ידידיה אדמון
חזרהשיבולת בשדה
שיבולת בשדה
כורעה ברוח
.מעומס גרעינים כי רב
ובמרחב הרים
,יום כבר יפוח
.השמש כתם וזהב
!עורו, הוי עורו
!שורו בני כפרים
קמה הן בשלה כבר
.על פני הכרים
קצרו, שילחו מגל
.עת ראשית הקציר


,שדה שעורים תמה
,זר חג עוטרת
.שפע יבול וברכה
לקראת בוא הקוצרים
בזוהר מזהרת
.חרש לעומר מחכה
,הבו, הניפו
.נירו לכם ניר
,חג לקמה
.עת ראשית הקציר
,קצרו, שלחו מגל
.עת ראשית הקציר
חזרהושמחת בחגיך

(דברים ט'ז: 14-15)

ושמחת בחגיך
והיית אך שמח

חג שבועות

,וחג שבועות תעשה לך
.בכורי קציר חטים
.הזורעים בדמעה ברינה יקצורו
,ארץ נתנה יבולה
.ארץ זבת חלב ודבש


חזרהסלינו

סלינו על כתפינו
,ראשינו עטורים
מקצות הארץ באנו
.הבאנו ביכורים

,מיהודה, מיהודה משומרון
,מן העמק מן העמק והגליל
פנו דרך לנו
,ביכורים אתנו
.הך, הך בתוף חלל בחליל

חזרהשיר תודה

שירו, שירו שיר תודה
.לברכת העבודה
שירו, שירו על העין
.שיר חדוה וחדותים

שוב ירדנו אל העין
,לשאוב מים בששון
כי הניבו שדותינו
וברכו עשתרות הצאן
... שירו

יעלה נא רנוננו
,תעלה תפילת רצון
כי ישובו מכנף ארץ
כל אחינו בהמון
...שירו

חזרהכי מציון
(ישעיהו ב':3)

כי מציון תצא תורה
ודבר ה' בירושלים

חזרהמלאו אסמינו בר

מילים: פ. אלעד
לחן: ד.זהבי

מלאו אסמינו בר ויקבינו יין
בתינו הומים מתינוקות
ובהמתנו פורה
!הי
מה עוד תבקשי מאתנו מכורה
.ואין עדין

חזרהישושום

מילים: ישעיהו
לחן: ידידה אדמון


ישושום מדבר וציה
ותגל ערבה
.ותפרח כחבצלת

חזרהשבולים

מילים: מ. קשטן
לחן: ג. אלדמע

חד חד מחרב (2)
חרמשי לא יעצר
עד עד הערב (2)
.שבלי זהב נקצר

שבלים שבלים שבלים
עמרים נביא הגורנה
בר באסם נאגר נא
.שבלים שבלים שבלים

חזרהתורת ה' תמימה

(תהילים י'ט:8)

תורת ה' תמימה
משיבת נפש
עדות ה' נאמנה
מחכימת פתי
חזרה?מי ברכב? מי ברגל

?מי ברכב? מי ברגל
?מי יצעד בסך
?מי בראש ישא הדגל
?ובתוף מי יך

!הך בתוף, במצילתים
,בשליש, בצלצל
נעלה נא לירושלים
.שם נחולה כל הליל

חזרהבכורים
מילים: נא בס

,פרי גני הנה הבאתי
.מלא הטנא רב פאר
בכורים פה העליתי
וראשי עטרתי זר
... ל-ל-ל

מן הכפר מוביל העירה
,בן רועים טלה וגדי
ושיריו בקול ישירה
דידל, דידל, דידל-די
... ל-ל-ל

בן אכר מפרי גנהו
.תאנים ורמונים
ובסל לו על שכמהו
תהמינה זוג- יונים
... לו-לו-לו

חזרהעורו אחים ונעלה

עורו אחים ונעלה הר ציון
ואמרו נא, אשרי העם שככה לו
מלא הטנא הבכורים
.הבכורים, הבכורים, הבכורים

הנה מה טוב ומה נעים, מה נעים
.שבת אחים, הוי שבת אחים גם יחד
...מלא הטנא

חזרהשיר העטור
מילים: א. שלונסקי

דרך פנו, הנה באנו
.קול המון חוגג כולנו
חג היום לפרי הארץ
.גן וכרם ושדות

מלא הסל הלום הבאנו
.מלא הטנא בכורינו
סל וטנא פרי הארץ
.נעטרם כבוד

זה סלנו וננוהו
,זה טנאנו ונעטרהו
זה סלנו, זה טנאנו
.בכורי שדה

חזרהשבולי פז
מילים: עמירם קופר
לחן: יעקב שגיא

שבלים כורעות עומס
שפע בר על כרים
עלמות חן ישאו עמרים
חרמשים כבר השחזו
.ונשאו מונפים

שבלי פז ירחשו, שיר חג
רב הגודש
באסמינו בר בשפע
בא החודש
.עת אלומות , בר

חזרהשירת הקציר

מילים: יצחק קצנלסון
לחן: יוסף מילט

נפול נפלה תוך השדה
,שירת קוצרים אדירה
השבלים המזהבות
.כורעות קורסות עם השירה

אספו ברכת אדוני
, מן ההר ומן הגיא
מלאו, מלאו את הגרנות
. ברכה לרוב שנים

,עלה עלתה שירת קוצרים
נפול נפלה תוך הקמה
,ברוכה טללי שמים
.רות משמני האדמה

... אספו ברכת אדוני
חזרה