לגלישה באתר בעזרת גרסת טקסט


: פירות מבולבלים-נחשו את הפרי

-א. אדוק בו
-ב. ד. בן-דוב
-ג. ק. ספרא
-ד. ח. תוף
-ה. אבי הגוי
-ו. מ. ר. אפונס
-ז. ו. נ. הוא
-ח. רינה הקטן
-ט. רוזן הסטה
-י. בן-עמי
-יא. צ'ילי
-יב. ויקי ו
-יג. ג'י פוה
-יד. לוז כ. גמא
-טו. מר מתי

לדף הפתרונות    חזרה

? מה יוצא דופן

א. תפוז, אגוז, אבוקדו, שסק
ב. תאנה, זית, ברוש, אטד, גפן
ג. אגוז, בננה, גואיבה, דובדבן, שזיף
ד. תפוז, רימון, תאנה, גפן, זית
ה. אגוז, מנדרינה, חרוב, בננה

לדף הפתרונות    חזרה

הרמז והפרי
א. יליד ארץ ישראל
ב. מחזה של צ'כוב
ג. העיקר בעיסה
ד. בית מפואר
ה. סמל השלום
ו. אסיר
ז. זקוף
ח. יופי
ט. אמצעי פיתוי
י. אכסניה
יא. יובש
יב. יצירה של צ'יקובסקי
יג. צנוע
יד. נגע, חש
טו. שחום ע"י השמש
טז. כרס
יז. נורה
לדף הפתרונות    חזרה

חידון ארבע המינים - בחר בתשובה הנכונה

:א. מוצאו של האתרוג הוא
הודו
פרס
תורכיה
מכסיקו

? ב. מתי הגיע האתרוג לארץ
האתרוג הובא לארץ ביציאת מצרים
האתרוג היה בארץ לפני שבני ישראל הגיעו אליה בימי שיבת ציון
האתרוג הובא ע"י אלכסנדר מוקדון
האתרוג הובא ע"י קרל נטר

:ג. מלך שנרגם באתרוגים
דוד
רחבעם
יהוא
אלכסנדר ינאי

:ד. אתרוג מהודר הוא
סגלגל ולא עגלגל
ריחני
עם פיטם
עם קליפה מחוספסת
כל הנ"ל

:ה. מקום המצטיין בגידול אתרוגים הוא
האי קורפו
האיים הקנריים
ספרד
אלג'יר

:ו. עיר התמרים
חברון
באר-שבע
יריחו
ירושלים

:ז. "חצצן תמר" היא
סדום
עין גדי
ירושלים
יריחו

:ח. קטיף תמרים קרוי
ארייה
גידוד
מסיק
קטיף

:ט. ההדס נקרא במקרא
עץ העבות
עץ הדר
אילן
שיח ירק עד

:י. הערבה נמנית עם 4 המינים מפני
שהיא גדלה ליד מים
מכיוון שמצאו אותה מיד כשנכנסו לארץ
מכיוון שאין בה טעם ואין בה ריח
כי היא עץ שימושי לבניית סוכות

לדף הפתרונות    חזרה

:"נסו לנחש את הפתגם על מטבע הלשון "רגל

:רמזים
א. בשעה טובה, בהצלחה
ב. על בסיס לא יציב
ג. גרביים
ד. שרפרף להשעין עליו את הרגליים
ה. בחיפזון
ו. יסוד ועיקרון שלפיו אדם נוהג
ז. חיזק ואימץ אותו
ח. למד מפיו
(ט. הכל שבו מעסיקיהם בשוק (ביטוי הקשור להדלקת נרות חנוכה
י. חדל לשלם את חובותיו
יא. הסתבך
יב. דבר שקר אין לו קיום והשקרן סופו שיתגלה
יג. ללא שיור חלק אחד בגופו
יד. התנכל להכשילו
טו. לימוד חז"ל על חיוב תשלום כסף תמורת נזק לאברי הגוף
לדף הפתרונות    חזרה

היא והוא לחגים

'היא מתקבלת מהוא בתוספת האותיות ה' או ת
לדוגמא: פתרון א: רגל - רגלה

א. הוא - שלושה כאלה קיימים בשנה ועולים בהם לירושלים
היא - מסרה ידיעות לאוייב

ב. הוא - לקט פירות, שם נוסף לחג הסוכות
היא - התכנסות של אנשים

ג. הוא - מארבעת המינים
היא - שמה הנוסף של אסתר במגילה

ד. הוא - לפני הלילה
היא - צומחת בגדות נחלים ואותה מברכים בסוכות

ה. הוא - הזכר ביונים
היא - את שמחתה חוגגים בסוף חג הסוכות

ו. הוא - נעים זמירות ישראל ממלכי ישראל שמבקר לפי המסורת בסוכה
היא - קרובת משפחה

ז. הוא - חלק מהרגל, בין השוק לירך
היא - איחול, אמירה כל טוב למישהו