סוכות בתנ"ך
.סוכות הוא אחד ממועדי העליה לרגל המוזכרים בתורה
יחד עם פסח ושבועות, היו אלה שלוש פעמים בהם עלו אנשים
.לירושליים לשמוח ולחגוג
:הנה כמה פסוקים מספר שמות, פרק כ"ג
דבר אל בני ישראל לאמר בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה "
.' חג הסוכות שבעת ימים לה
"אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, באספכם את תבואת הארץ
.תחוגו את חג ה' שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי
." נחל ושמחתתם לפני ה' אלוהיכם
בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען "
ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני-ישראל בהוציאי אותם מארץ
"... מצרים

אנו רואים שהתורה נותנת שתי סיבות לחגיגה, האחת חקלאית והשניה
.לאומית. שתיהן דרכים לחגוג את עבודת השם בחילופי עונות, מקיץ לחורף


.תפילה ליד הכותל המערבי, ירושלים
חזרה

ארבעת המינים
על אף שהתורה אינה מציינת את שמות המינים או תיאורם המדויק, היהודים
.מזהים את ארבעת המינים באופן מסורתי

.הדר"- הוא האתרוג - פרי הדומה ללימון "
.לולב"- ענפים רכים של עץ התמר "
.הדס"- בעל ריח "
.ערבה" - גדלה ליד נחלים "
ערבההדסלולבאתרוג

:המדרש מוצא סימליות בארבעת המינים החקלאיים בסוכות
האתרוג - בעל ריח וטעם - דומה לאלו השומרים על התורה וגם עושים
.מעשים טובים
,הלולב - אשר יש לו טעם אך אין לו ריח, דומה לאלו השומרים את התורה
.אך אינם עושים מעשים טובים

ההדס - אשר ריח נעים לו, אך אין לו טעם, דומה לאלו אשר עושים מעשים
.טובים, אך אינם שומרים את התורה

הערבה - שאין לה לא טעם ולא ריח, דומה לאלו אשר אינם עושים מעשים
.טובים, ואף אינם שומרים את התורה


.מטבע מתקופת בר-כוכבא, המראה את ארבעת המינים
מצוות ארבעת המינים יכולה להיות שלמה רק אם כל ארבעת המינים מוחזקים
יחדיו כאחד, כך גם בני-ישראל. על אף שהם אולי שונים זה מזה, הם נשארים
.תמיד יחדיו
חזרה

ארבעת המינים וארץ ישראל

.כל אחד מארבעת הצמחים שהיהודים מביאים לסוכתם הוא ארץ ישראל
.אך כל אחד שונה בוטנית מחבריו
הערבה והאתרוג זקוקים לכמות גדולה של מים כדי לצמוח, התמר וההדס
יכולים לצמוח עם פחות מים. זה חשוב מפני שמקורות המים בארץ הם נדירים
.בהרבה איזוריםת ולעומת זאת שופעים באיזורים אחרים

האקלים מהווה גם הוא גורם משמעותי. עצי התמר אוהבים חום ויובש, אך לא
.נותנים הרבה פרי לאורך החוף, שם חם בקיץ, אך גם מאוד לח
.ההדסים מעדיפים את איזור ההרים הקריר
ערבות תצמחנה כמעט בכל מקום באקלים ים-תיכוני, אבל בישראל, עם כמות
.המשקעים הקטנה, הערבה צומחת רק ליד מקורות מים שופעים כל השנה

.לפיכך ברור שהתורה בחרה ארבעה מינים לפי אלו הפזורים בארץ ישראל
ישראל אולי קטנה, אך עם הרבה סוגי אקלים וגיאוגרפיה משתנה. כל אחד
: מארבעת המינים מייצג איזור גיאוגרפי שונה
.האתרוג - איזורי החוף הצפוניים והעמקים
.הלולב - מדבר
.ההדס - ההרים
.הערבה - מקורות המים


קופסאות אתרוג
חזרה

בנית סוכה
התנ"ך מתאר רק מקרה אחד בו בני ישראל בנו סוכות, וזה היה בזמן החזרה
מגלות בבל. בספר נחמיה, פרק ח', מתוארים האירועים שקרו במאה החמישית
.לפנה"ס, כאשר היהודים ניסו ליישב מחדש את ארץ אבותיהם
ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמר : צאו ההר והביאו עלי זית ..."
.ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות ככתוב
"... ויצאו העם ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם
.נראה שבימים ההם, המנהג היה לבנות סוכה מהחומרים של ארבעת המינים
מסורות רבניות מאוחרות יותר הגמישו את הכללים, ומיסדו את עקרונות
:בנית הסוכה
הקירות צריכים להיות מחומרים זמניים - עץ, מקלות, בד - עדיפים על לבנים -
.או בטון
.שלושה קירות - מספיקים -
החלק החשוב ביותר הוא : מה בא מלמעלה ?. הסכך יכול להיות רק מענפים -
.אשר אינם קשורים יותר לקרקע
יש לדאוג שהסוכה נמצאת תחת כיפת השמיים, ולא תחת גג או עץ התפוח -
.של שכנך
הסכך צריך להיות מספיק כדי לתת צל, אבל לא יותר מדי, כדי לא לחסום -
.לגמרי את מראה השמיים

.ציור מאיטליה, המאה ה-, 15 המתאר את ההכנות לסוכות
חזרה

האושפיזין - ברוכים הבאים
אירוח הוא נושא מרכזי בחגיגות הסוכות. במשך שבוע אנחנו מבלים מה
שפחות בבתינו הנפלאים, ומעדיפים את הסוכה האירעית והצנועה. בדרך
זאת אנו משחזרים את הסוכות של אבותינו, אשר חיו 40 שנה במדבר
.כאורחיו של אלוהים
הרבה אנשים, בתי כנסת וקהילות עושים מאמצים גדולים לארח, ולפתוח
.את סוכותיהם לאחרים
בימי הביניים החל המנהג לקבל בברכה באופן סמלי את שבעת אנשי התורה
.החשובים, אשר "מבקרים" בסוכתנו, כל אחד באחד משבעת ימי הסוכות
." אלו נקראים "אושפיזין

ביום הראשון - אברהם
ביום השני - יצחק
ביום השלישי - יעקב
ביום הרביעי - יוסף
ביום החמישי - משה
ביום השישי - אהרון
ביום השביעי - דוד

חזרה

התפילה לגשם
אם אתה חי באקלים בו יורד הרבה גשם במשך כל עונות השנה, אתה בודאי
חושב על גשם כאי-נוחות. אבל באקלים הים-תיכוני של ישראל, הגשם הוא
.תמיד ברכה
זמן סוכות הוא תחילת עונת הגשמים. רבנים של לפני 2000 שנה קראו לסוכות
,תקופת יום הדין של הגשם". הם החליטו שביום השמיני, הנוסף, של סוכות "
,הנקרא "שמיני עצרת", נתפלל לשנה גשומה. האין זה מענין שביום אחד מסוים
? יהודים בכל רחבי העולם מתפללים לגשם במקום אחד מסוים על פני כדור הארץ
חזרה