דף ראשי פורים

תפזורת פורים
עליך למצוא את כל המילים שברשימה. בתפזורת, לחץ על האות הראשונה של המילה שמצאת. אם צדקת, המילה תסומן. בהצלחה


לחץ כאן להתחיל תפזורת נוספת