ניבים ופתגמים
הלקוחים מעולם הצומח


(משענת קנה רצוץ (לא ניתן לבטוח בו
להגיע לצמרת
אין התפוח נופל רחוק מהעץ
איש תחת גפנו ותחת תאנתו
אילן יוחסין
תמיר
בחור כארז
איש אשכולות
אגוז קשה לפיצוח
נתלה באילן גבוה
מלא חוכמה כרימון
לא דובים ולא יער
הכה שורש
מרוב עצים לא רואים את היער
בול עץ/ ראש דלעת/ ראש כרוב
צבר
לעקור משורש
אש"ל
משפחה ענפה
ראש גזר
לגדוע את הענף שעליו יושבים
כפתור ופרח