מערכי שיעור ופעילויות
אייר ג2.png

הכרות עם טרומפלדור

שיעור לגילאי חטיבה ותיכון

אייר ג2.png

החלוץ והמחנה

שיעור לגילאי תיכון

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.