top of page
חנוכה
טקסים וקבלות חג /
טקס מפקד חנוכה

נדב כהן קיבוץ מעגן מיכאל

נר ראשון:

נר לגבורה - מגבורת המכבים, גברים ונשים, ועד לגבורות הקטנות שיש לכולנו ביום יום, ברגעים  קשים.

לגבורה של אלה העומדים על המשמר בצבא.

ולאלה השומרים על הצדק ועל האחווה.

 

נר שני:

נר לאהבה - שהיא אש החיים המחממת בימי סגריר ומעוררת בימי שרב. והיא תפילה לבריאותו של כל מי שנאהב.
שהיא תחושה של יופי, וצלילות ושכדאי מאוד.
והיא יודעת שהלב הטוב זהו כל הסוד.
היא במאור פנים פותחת את הדלת,
ועל כל מי שאתה היא שמחה ומקבלת.

 

נר שלישי:

נר לתקווה - שהיא האור בקצה המנהרה.

והיא נותנת כוח להמשיך כשהיד קצרה.

וכשהדרך מתארכת ויש פחדים וגם ספקות 

נבקש שלא תכבה ותוסיף לחזק את הלבבות.

 

נר רביעי:

נר לידידות - בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין שכנינו 

שתגדל ותצמח ותמיד תהיה מנת חלקנו 

שתמיד אפשר יהיה לחוש אותה סתם ככה באוויר 

בעבודה, בחדר האוכל, בחצר, ובמבט שהוא בעד, בהיר.

 

נר חמישי:

נר לשמחת החיים - שתמיד תמלא אותנו ותעורר את היצירתיות 

והרצון לעשות ולחדש.

כשהיא רוקדת, בגופך אז אין מקום להתייאש.

שהיא נצנוץ כזה בעיניים, בריאות ומרץ עזוז.

כי בשבילה גם לא צריך סיבה והיא תרופה מאה אחוז.

 

נר שישי:

נר להבנה הדדית - שתגשר על המחלוקות והוויכוחים ותאיר לנו את הדרך המשותפת, שיש אני וגם אתה,  ויש צרכים שונים, וזה לא בדיוק תותים עם קצפת. אבל לשנינו יש מקום עם כבוד  ואחריות האחד לשני. וידיעה ברורה, שאף אחד מאיתנו לא מיותר כאן בעולם ובקהילה הזאת לא אתה ולא אני.

 

נר שביעי:

נר לילדינו - הגדלים אל עולם שונה ומשתנה,

שעבורם אנחנו בונים ומהם ניבנה.

שהם אור ורוך ומשמעות וטעם שממלאים את החזה.

נר, שייתן להם ולנו כוח לשמור על העולם הזה.

 

נר שמיני:

נר לשלום - שאורו יגדל ויאיר על האויב שהפך לאוהב,

וגם מתוך עומק הלב.

ששלום ופיוס יעשונו אחים 

שיהיה שלום גם לנוהג בדרכים.

עוד לחג >
bottom of page