top of page
שבת
טקסים וקבלות חג /
קבלת שבת בחודש טבת

הדלקת נרות

 

להדליק נרות / זלדה

להדליק נרות בכל העולמות -

זוהי שבת.

להדליק נרות שבת

זוהי קפיצת נפש הרת נצורות

לים נהדר, שיש בה מסתורין

של אש השקיעה.

בהדליקי הנרות יהפך

חדרי לנהר דינור, באשדות ברקת שוקע לבי

 

ערב עירוני / נתן אלתרמן / יוני רכטר

שקיעה ורודה בין הגגות

אספלט כחול מלמטה

עיני נשים נוגות, נוגות

אומרות לערב "למה באת?"

 

הפנסים פרחי העיר

מלבלבים באור ניחוח

אביב חשמל עצוב בהיר

משיכרונו אסור לברוח

 

הוא רק יתום ורק תמים

נולד לרגע ואיננו

בין הלילות והימים

הוא בא לזרוח בעינינו

 

בין הימים והלילות

לנאות מראה כחולים נלך נא

כל נשמותינו הבלות

שם דשא עשב תלחכנה

 

נפנוף שלום ילדה פתיה

את חיוכה נשא האוטו

מה שהיה ולא היה

נדמה כמו ישוב להיות עוד

 

כעת אני מאוד אחד

ומסתכל מאוד בשקט

איך הלבנה חולצת שד

מקיר הבית שמנגד

 

גופי נקטן ומתנמך

אבל ראשי כל כך גבוה

עד שאפילו אם אלך

לא אתבונן לאן אבואה

 

שקיעה ורודה על סף הרחוב

ורחוב כמנהרה של תכלת

מי שיגיע עד הסוף

ירצה לבכות מרוב תוחלת

 

מכונת הזמן/ רוקפור

אורח חיים אחר

ודרך אמות מידה שונות

בלי אותות ומופתים

בלי מוסר כליות

מבעד דורות נראים

כל בני החושך

כל בני האור

בחברות נבדלות בתקופות שונות

 

מכונת הזמן תעשיות בע"מ

גאה מאוד להציג מאה עשרים ואחת

אלה המראות שמהתלות במוחי

בנגיעה אחת אל מציאות אחרת

כמו כוכב הצפון במדבר שומם

שמנצנץ מעלי

מכוון את דרכי

בתוך מבוך מפותל של מציאות מדומה

מחשבה היא אור

ידיעה היא ערך

 

קידוש על היין

נסתכל בתירוש ובצבעו ,

נריח את ריחו,

נקשיב לצליל נשיקת הכוסות ,

נטעם את טעמו.

שתבוא עלינו השבת

בצבע, בניחוח, בצליל ובטעם...

 

עושה שלום

עושה שלום במרומיו

הוא יעשה שלום עלינו,

ועל כל ישראל,

ואמרו, אמרו, אמן.

 

יעשה שלום, יעשה שלום,

שלום עלינו ועל כל ישראל

 

ילדות נשכחת / נורית גלרון/ יהודית רביץ

כביש ישן

שביל בגן

עץ ובית

אבא כאן

אמא שם

כאן השארתי

מה שהייתי

פעם מזמן

מה שעכשיו

ילדות נשכחת

 

צריף ירוק

לא רחוק

בית הספר

מי נשאר

מי עבר

מי עודנו

 

מה שהיינו

פעם מזמן

מה עוד מביא אותי תמיד

אל אותה ילדות נשכחת

 

זוכר איך שהלכנו דרך קבע

לאורך הרחוב המתרוקן

דבר לא השתנה

רק פה ושם דוהה הצבע

אולי זה רק הלב שמזדקן

 

עוד שנה

עוד כיתה

כבר למדנו

מי אני

מי אתה

כבר איבדנו

מה שהיינו

פעם מזמן

מה עוד מביא אותך תמיד

אל אותה ילדות נשכחת

 

זוכר איך שהבטחנו בלי לדעת

מתי ואיך נחזור להיפגש

נדמה שרק אתמול

אבל השמש כבר שוקעת

אולי זה רק הלב שמתרגש

 

ברכה על החלה

שבת שלום!

עוד לחג >
bottom of page