top of page
לידה וברית
מן הארכיון /
טקס ברית בקבוצה

טל מירב

קיבוץ משעול

2004

היום הזה אנו שבים ובאים בבריתו של אברהם אבינו. 
"הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים" אומר אלוהים לאברהם, "וְאַרְבֶּה אוֹתְךָ בִּמְאֹד מְאֹד".

זהו אברהם, אשר לנגד עיניו משמשים הטוב האלוהי וריבוי זרעו ככלים שלובים.
זהו אברהם, הראשון בשושלת של מנתצי פסילים ומתקני שבריו של עולם.

שושלת של הולכים מארצם ובארצם, מבקשים נחלה ללא מנוחה.
זהו אברהם, אביה של שושלת, אשר אנו גאים להיות ממשיכיה.
זהו אברהם אבינו. 
היום הזה אנו שבים ובאים בבריתו.

היום הזה אנו שבים וּמְתַנִים בינינו את תוקפן של בריתות ישנות רבות: 
בריתם של ניר ויעל, ברית משפחות הרבורגר ועמיר, ברית חברי קבוצת בוסתן,

ברית חברי הקבוצות הבוגרות של תנועת קבוצות הבחירה, בריתם של בני ישראל,

וברית באי עולם.שנאמר "גדולה ברית זו שנכרתו עליה בריתות הרבה" (בראשית רבה)
תהֵינה בריתות אלה, אשר אנו מחדשים היום, בריתות האהבה והשיתוף, השוויון והצדק,

החרות והמחויבות.היום הזה אנו שבים ומתחייבים זה אל זה,

והפעם בפנייך, שי,

להמשיך ולעמול למען תיקונו של העולם, לתוכו הבאנו אותך.
היי עדה לשאיפות ליבנו ומאמצי ידינו. להצלחות הקטנות ולכשלונות המהדהדים. 
לחבורת בני אדם המבקשים להתהלך תמימים לפני אלוהים, ולעיתים רגליהם כושלות.
ברבות הימים מי ייתן ותבקשי להיות חלק ממשפחה זו, משפחת מתקני עולם.

תחומים נוספים
bottom of page