top of page
כלולות
מן הארכיון /
כתב כלולות

קיבוץ נחשון

שימני כחותך על לבך

כחותם על זרועך

כי עזה כמוות האהבה:

 

כתב כלולות

 

נעמי      לזר

היום, שלישי בשבת, ז' אלול תשל"ג, הרביעי בספטמבר 1974,

מעל במת הכלולות ולעיני עם רב, אתם באים בקרב משפחות נחשון.

הכתב הזה איננו מכביר עליכם נכסים, ואף איננו מטביע על נישואיכם חותם של מלכות.

מילותיו הן ברכה וייחול, לשנים שתבואנה עליכם יחדיו.

ברכת התבונה שהיא דבר איש אל רעותו, להתהלך זה עם זו בשופי ובנחת, בלב פתוח ובאוזן כרוייה.

ברכת הכח, להקים בית שלא ייפול בימים של מצוקה או בגלגולי הייצר, שלא יכרסם בו השממון ויהא הומה תינוקות.

ברכת האהבה, שהיא כיין המשומר - עתים שמונה ביקבים, ועתים תוססת ועולה בתעצומות של שמחה.

ברכה של רעות מבית נחשון כולו, על אנשיו וטפו, החוגג עמכם היום בלב טוב ובנפש חפצה.

ועל כך תבואו על החתום:

 

---------------------    -------------------

 

הינך יפה רעייתי הינך יפה עינייך יונים,

הנך יפה דוד אף נעים אף ערשנו רעננה.

תחומים נוספים
bottom of page