top of page
בר/בת מצווה
מן הארכיון /
מילדות לנעורים

חג חדש-ישן

ניר דוד

1993

כללי:

חג בר-המצוה אומץ רשמית ע"י ו. תרבות ו-ו. חגים כחג של הקיבוץ לכל דבר, בהתאם

להחלטת שיחה ותיקה. אופיו ומסגרתו של החג, והכוחות שיכינו אותו, ייגזרו

מאימוץ זה ויהיו שונים השנה ממה שהיה נהוג בקיבוץ בשנים האחרונות.

 

תאריכים:

ערב סוכות – מסיבה לקיבוץ בבית התרבות.

מוצאי החג – מסיבת בר-המצוה המשותפת בהשתתפות אורחים מבחוץ.

 

עיקרי התכנית:

לערב החג – ערב "מילדות לנעורים" לקיבוץ, שקבוצת "עופרים" במרכזו, עם ציון

סמלי של חג הסוכות.

למסיבה ה"חיצונית" – מבחר מן הנ"ל, מותאם לקהל שחלקו מבחוץ.

 

הסבר קצר על השיקולים לקביעת מועד החג:

ערב סוכות אצלנו סובל מזה שנים מהעדר מסורת ומחוסר יציבות. מבדיקת מצב החג בקיבוצים רבים עולה, שבקיבוצים שמתקיימת בהם חגיגת ביכורים מוצלחת נפגע מעמדה של חגיגת האסיף, ולהיפך. זו תופעה שניתן לצפות לה ולהסביר אותה על רקע הדמיון באפים של שני חגים אלה. על המסורת המפוארת של חג הביכורים אצלנו ועל עליונותו המוחלטת אין צורך להרחיב את הדיבור, ולכן הרהבנו עוז להציע תוכן חדש לחג הסוכות. ההזדמנות לכך ניתנה כאשר הורי קבוצת "עופרים", בשיתוף הילדים, נטלו את היזמה והציעו להכין ערב לקיבוץ, לחגיגה משותפת של חג בר-המצוה ("מילדות לנעורים"). חג זה סבל אף הוא בשנים האחרונות מ"תסמונת סוכות", בעיקר מאז המעבר לבית הספר המשותף וההפרדה בין סיום כתה ו' בבית הספר לחגיגות בר-המצוה. בקיבוצים רבים כבר הונהג "שידוך" מעין זה בין חג שצלע לאורך שנים ובין חג הבר-מצוה, לשביעות רצונם של שני הצדדים. מעתה – נחוג בכל שנה את אסיף עוללינו שהבשילו, במקום את עוללות הכרם והמטע.

 

משמעויות השינוי:

א. השתתפות הקיבוץ כולו בחג בר-המצוה. שהופך לחג של הקיבוץ בסגנונו ובתכנו.

ב. שינוי בתוכנה ובאופיה של מסיבת ערב-סוכות, כאשר הקשר לחג יתבטא בעיקר ע"י הישיבה בסוכה ומרכיבים סמליים בתכנית הערב, והדגש העיקרי של הערב יהיה על הקבוצה החוגגת את המעבר מילדות לנעורים. (השנה – קבוצת "עופרים").

ג. היקף ואופי התורנויות והקצאת ימי העבודה לארגון החג ומסיבת בר-המצוה ישתנה במקצת. לא יגדלו (כמעט?) מספר התורנויות ו/או ימי העבודה המוקצים, אבל המשימה תתבצע ע"י כלל הקיבוץ, באחריות ועדת תרבות וצוות החג. בארגון והכנת החג נזדקק, אפוא, לעזרת כלל החברים.

 

מגמות:

הכוונה היא שהשנה תיקבע מסורת שתימשך בשנים הבאות. יש יתרון גם לכך שהחגיגות המקבילות אצל שותפינו לבי"ס "רימון" ולמוסד מתקיימות בזמנים סמוכים, אבל לא בתאריך

זה בדיוק, וכך מתאפשר לילדים חתני השמחה לארח ולהתארח אצל חבריהם מבית הספר. אין

ספק שמידת ההצלחה השנה תשפיע על ההמשך.

 

בהצלחה לכולנו

ועדת תרבות

ועדת חגים

ילדי והורי

קבוצת "עופרים"

תחומים נוספים
bottom of page