top of page
כלולות
מן הארכיון /
סדר הכלולות

קיבוץ עין החורש

וזה סדר הכלולות בעין החורש

 

משלחים את השושבינים להביא חתן וכלה מבית ההורים, כשאת תפקיד השושבינים ממלאים בני הזוג שנישאו לאחרונה.

תזמורת וקהל מקבילים פני הזוג ומלווינם.

ילדים נושאים שערים מכפות תמרים עטורי פרחים, מכניסים את הזוג לפתח החופה.

אחד קורא: שלושה המה נפלאו ממני... (משלי ל', 18)

צוות זמר: הינך יפה רעייתי...

בנות: מחול הברכה

אב הטקס: בננו ובתנו, אתם מפליגים בזה אל המופלא מדעתכם, כי ביום זה אתם

עוברים מן החרות שבעלומים אל החובה שבחרות -

אהבת הורים וברכת קרובים ורעים יאירו לכם בדרך חייכם.

בני הזוג חותמים בספר הקידושין לבית עין החורש ואב הטקס אומר:

מכוח האהבה שבלבבכם, ברשות הוריכם ועל דעת הקיבוץ

הרי אתם... ו... מקודשים לנו בזה כאיש ורעיה.

ברוכים הבונים את קן משפחתם בביתנו הקיבוצי

לחיים ולשלום.

מגיש הגביע (ששמות כל הנישאים חרותים עליו), בני הזוג

שותים ומתנשקים.

אב הטקס נותן את הקלף (העתק הדף מהספר).

ילדים מגישים חלה ענקית קלועה, דבש וזר פרחים.

אחד מבני הזוג:

 התודה והברכה לבית ההורים ולקיבוץ.  כשם שהגענו לשמחה

 זו כן נגיע לשמחות הבאות, אנו ובני ביתנו, כולם.

אב הטקס:

 מרים הכוס - מזל טוב! (וכל הקהל עונה)

 לחיים ולשלום!

 הזוג יורד לברך ולהתברך אל בין האורחים

תזמורת וציבור : חתן כלה - מזל טוב.

תחומים נוספים
bottom of page