facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
לידה וברית
מן הארכיון /
קידוש על היין לטקס הברית  - הרבורגר

ניר הרבורגר

2004

נקדש בפרי הגפן את זמן בריתות זה.

נמתיק את ברית אברהם

ונקיים את הברית בין בני האדם.

לחיי הנברא בצלם אנוש

יחיד ומיוחד, אהוב ושייך.

נחדש בריתות שנרקמו,

נדליק אור של חסד ואמת,

צדק ושלום

לכל דור ודור

בקהל ישראל ובעולם כולו.

ברוך אתה אדוני בורא מלך העולם,

בורא פרי הגפן.

תחומים נוספים

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle