לידה וברית
מן הארכיון /
שתי לידות לו לאדם

הרב אלימלך בר שאול

"שתי לידות לו לאדם- אחת שלא מדעתו, ואחד מדעתו.

אחת על-ידי אחרים, ואחת - על-ידי עצמו.

ראשונה- לקתה בחבלי לידה,

שנייה -  נתברכה בחבלי יצירה.

ראשונה - מאורע לשעתה,

שנייה - נמשכת כל ימי חייו של האדם.

ראשונה - לידת הגוף,

שנייה - לידת נשמה.

ראשונה - יציאתו מבטן אמו,

שנייה - התגלות מהותו."

תחומים נוספים