facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
אבלות
מן המקורות /
ויקרא רבה - הלל הזקן

הלל הזקן בשעה שהיה נפטר מתלמידיו

היה הולך עמם.

אמרו לו תלמידיו:

רבי, היכן תהלך?

אמר להם:

לגמול חסד עם אורח שבתוך ביתי.

אמרו לו: כל יום יש לך אורח:

ואמר להם: וכי נפש עלובה זו לא אורחת היא בגוף:

היום היא כאן, ומחר איננה כאן.

תחומים נוספים

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle