facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
שיבה טובה
מן המקורות /
לרבי טרפון היתה אם זקנה

לרבי טרפון היתה אם זקנה. הם גרו בכפר ירדה אימו לטייל לתוך חצרה בשבת ונקרע מנעל שלה.

הלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת כפות רגליה והיתה מהלכת על כפות ידיו עד שהגיעה למיטתה.

רצתה אימו הזקנה לעלות למיטתה - גחן לה ועלתה עליו וכשהיתה יורדת - ירדה עליו.

תחומים נוספים

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle