יום הזכרון
ספרות ושירה /

יהודה עמיחי

גשם יורד

גשם יורד על פני רעי
על פני רעי החיים
אשר מכסים ראשיהם בשמיכה
ועל פני רעי המתים
אשר אינם מכסים עוד

גשם יורד על פני רעי
על פני רעי החיים
אשר מכסים ראשיהם בשמיכה
ועל פני רעי המתים
אשר אינם מכסים עוד

גשם יורד על פני רעי
גשם יורד על פני רעי החיים
גשם יורד על פני רעי

עוד לחג >