top of page
יום הזכרון
ספרות ושירה /

מילים: נתן אלתרמן, לחן: נעמי שמר, יאיר רוזנבלום

האם השלישית

אמהות שרות, אמהות שרות
אגרוף רעם ניתך, דומיה חזקה
בחוצות הריקים צעדו בשורות
פנסים אדומי זקן

סתו אנוש, סתו יגע ולא מנוחם
ומטר בלי אחרית וראש
ובלי נר בחלון ובלי אור בעולם
שרות אמהות שלוש

ואומרת אחת ראיתיהו כעת
אנשק בו כל אצבע קטנה וציפורן
אניה מהלכת בים השקט
ובני תלוי על ראש התורן

ואומרת שניה בני גדול ושתקן
ואני פה כותונת של חג לו תופרת
הוא הולך בשדת, הוא יגיע עד כאן
הוא נושא בלבו כדור עופרת

והאם השלישית עיניה תועה
לא היה לי יקר כמוהו
איכה אובך לקראתו ואינני רואה
אינני יודעת איפה הוא

אז הבכי רוחץ את ריסיה שלה
ואולי עוד לא נח, ואולי
הוא מודד בנשיקות, כנזיר משולח
את נתיב עולמך, אלוהי

עוד לחג >
bottom of page