top of page
חנוכה
ספרות ושירה /

נתן יונתן

הנר

ובליל סער, מאוחר,

כשרעמים נופלים בחשיכה,

ולא רואים שמים, לא כוכב זוהר,

אז מדליקים את שארית הנר 

ויש תקווה שהעולם ישוב ויתבהר.

עוד לחג >
bottom of page