top of page
יום השואה
ספרות ושירה /

פנינה מן

להיוולד להורים שעברו את השואה

אם לא תאכל - לא תגדל אף פעם.

להיוולד להורים שעברו את השואה – משמע:
לאכול כדי לגדול,
כדי להיות חזק.

 

להיוולד להורים שעברו את השואה משמע:
להיוולד עם קשר אל המוות,
לעולם ללא סבים וסבתות,
להיקרא בשם שונה מזה של אורי, מיכל, או תמר,
להיות כבול ליד המושיטה אוכל לעיניים מחפשות ודואגות,
לגדול וללמוד
ששמך הוא לזכרו של סבא וסבתא,
שמשפחתך מורכבת מאם, אב, אח ואחות
וכמעט ללא דוד, דודה, בן-דוד...

 

להתבגר ולהבין - שרצף החיים של הוריך קטוע,
מתחיל כמו בן אנוש:
לידה, שואה, הפסקה, שתיקה, והלאה...

שענף משפחתך נגדע
ושבעצם על מפתנך רובצת הרעה,
ועליך ללמוד לקדמה:

הנך הופך לבוגר ויודע -
שהאימה הובילה לחרדה ולדאגה,
לראיית חצי הכוס הריקה,
שהנך הוכחה ניצחת כי יכולנו לה -
ובכך כוחך.

 

ושלעולם לעולם יהיו לך שאלות
שעליהן לא תקבל תשובה.

עוד לחג >
bottom of page