top of page
יום הרצל
ספרות ושירה /

הרצל

מולדת - לא על ידי עקירה מן השורשים

הרצל, יומן, 13 ביוני 1895

וכי באיזו מדינה יחבבוּנוּ כל עוד לא תהיה לנו מולדתנו שלנו? אולם אנו חפצים לתת מולדת ליהודים לא ע״י עקירה מן השרשים. לא, אלא ע״י שנחפור מסביב לכל פקעת-השרשים אשר להם ונשתול אותם בקרקע מעולה. כשם שאנו חפצים ליצור מצבים חדשים בכל הנוגע לכלכלה ולמדיניות, כך רצוננו להתיחס בקדושה לישן ולמסורת בכל הנוגע לדברים שבהרגשה.

עוד לחג >
bottom of page