top of page
חנוכה
ספרות ושירה /

רוני שי

נר לגבורת האישה

קיבוץ דליה, 1993

הנר הזה יאיר לגבורת האישה 

שנולדה לארץ הזו הקשה –

בדור שהתחנך, כדבר מובן,

על חנה שעלתה את בניה קורבן.
לדור שגדל פה ועורף הפנה 
למיתוס גבורת האם חנה 
לאימהות ששום אידיאולוגיה או דת 
לא יביאון להקריב ילד אחד.
ואולי זו הגבורה הגדולה מכולן:
לחיות בעולם שממיתוס רוּקן,
לפלס את הדרך - יום ועוד יום 
לעולם בו יחיו הבנים בשלום 
בלי גדולה,
בלי גבורה,
בלי עוז,
בלי קדושה -
יחפשו הם לחג משמעות חדשה.

עוד לחג >
bottom of page