top of page
שבת
ספרות ושירה /

אמיר גלבע

רחוק רחוק בקצה מבט

רחוק רחוק בקצה מבט 
חיים רוחשים.
כולם לובשים בגדי שבת 
האנשים והנשים.

ופורחים ציצי שקד
על מטות האנשים.
ורוח בוקר ששקט
לוחש בעיני נשים.

ואין למות חי
ולחיים אין מת.
רחוב גדול הולך.
הד נושא הקול
וקול נושא ההד.
נצח מולך.

עוד לחג >
bottom of page