top of page
ט"ו בשבט
שיר וזמר /
הוי, ארצי! מולדתי!

מילים: שאול טשרניחובסקי

לחן: נעמי שמר

הוי, ארצי! מולדתי!
הר טרשים קרח.

עדר עולפה. שה וגדי.

זהב הדר שמח.

מנזרים, גל, מצבה
כפות טיט על בית.

מושבה לא נושבה.

זית אצל זית.


ארץ ארץ מורשה!
דקל רך כפיים.

גדר קו צבר רשע,
נחל כמה המים.

ריח פרדסי אביב.

שיר צלצל, גמלת.

חל חולות לים סביב!
צל שקמה נופלת.


ארץ נחלת מדבר-סין!
קסם כוכבי לכת,
הבל זעם החמסין,
מלונה השלכת.

כרם-גפן, נים-לא-נים.

תל-חורבה נחרשת,
תכול לילות וילל תנים.

משאבה נוקשת.


הוי, הוי, ארץ חמדת לב!
השמיר השית.

ביר סיד יתום בגב.

בשמים עיט.

מטליות מדבר וחול.

שביל זרוע שחלת.

בים של אור טובע כל
ועל פני כל התכלת.

עוד לחג >
bottom of page