top of page
ראש השנה
שיר וזמר /
וזוהי רק ההתחלה

מילים ולחן: נעמי שמר

אדם בונה ביתו מחומר ולבנים

ובינתיים יש צרות עם השכנים,

וזוהי רק ההתחלה - לה-לה...

 

צריך עצים לחטוב ומבורות לשאוב

והמרבה דעה הוא גם ירבה מכאוב,

כי זוהי רק ההתחלה - לה-לה...

 

עתים אדם שמח ועתים סובל,

ובין ההוא לזה חוגג חצי יובל,

וזוהי רק ההתחלה - לה-לה...

 

אדם בונה ביתו וכוחותיו אתו

אולי זה רגע מר, אבל זה לא נגמר,

כי זוהי רק ההתחלה - לה-לה...

 

הנה מקצה-מזרח יפציע יום חדש

וזוהי ארצך זבת חלב ודבש

וזוהי רק ההתחלה - לה-לה...

עוד לחג >
bottom of page