top of page
ראש השנה
שיר וזמר /
חייך וחיי

מילים :דודו ברק

לחן: בועז שרעבי

על מפתן יומך 
צעצועים אלפיים 
ויונה צחה 
ושיר עד לב שמיים 
וילדה ברוכה 
עם אודם בלחיים 
על מפתן יומך 

בחצי היום 
מדי הקרב עליך 
בשערך מקום 
לאלף נשותיך 
ובנחלה 
תינוק עגול בעגלה 

הקשב 
אחי שלי הקט, הקשב 
הקשב אל העולם הזה, שלך, לך 
קורא הוא בשמך 
מחר 
יסעו עפיפונים אל על 
ויום נוסף יחדל אחי שלי הקט 
חיינו הם גלגל 

בערוב יומך 
מבט שותק לערב 
נוכח מלכתך 
ועל ליבך החרב 
זוהי שעתך 
ברכות קבל מקרב 
לב אלוהיך 

אלו הם ימי 
ואלו הם ימיך 
אלה תפילותי 
ואלה תפילותיך 
כאן מול שתי עיני 
עוברים חייך וחיי 

עוד לחג >
bottom of page