top of page
ט"ו בשבט
שיר וזמר
link
אדמתי לאהוב

מילים: אנדד אלדן

עתיק מאיתנו העץ על פריו
סבוך שרשים ונוף.

אחרון שרשיו אדמה תלטוף
תחום ירק אותו נתנו
מפני הצהוב.

את נושאי הפרי נטענו
והם ציוונו
אדמתם לאהוב לאהוב...

אדמתי לאהוב
אל ארצי
אל גינת אגוז
אשכולית
אתן במדבר
בארץ אהבתי
בחמישה עשר בשבט
דבר אלי בפרחים
הברכה
ההר הירוק תמיד
הוי, ארצי! מולדתי!
הטיול הקטן (לטיול יצאנו)
המנון לט"ו בשבט
השקדיה פורחת
ולס להגנת הצומח
חורשת האקליפטוס
יש פרחים
כך הולכים השותלים
כל הגן לבש לבן
עוד לא תמו כל פלאייך
עץ האלון
עץ התפוח
פירות חמישה עשר, שלג על עירי
פרח
צדיק כתמר
רקפת
שיר ההודיה
שתיל קטן
תפוח חינני
עוד לחג >
bottom of page