top of page
ט"ו בשבט
שיר וזמר /
יש פרחים

מילים: נתן יונתן

לחן: מוני אמריליו

הראית איזה יופי
שרעד ברוח סתיו-
שדה זהב דעך באפל
והדליק נרות חצב.


הראית איזה אדם
שצעק
למרחקים,
שדה דמים היה שם קודם
ועכשיו הוא שדה פרגים.


אל תקטוף, נערי
יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אין סוף
נשארים במנגינה.


אל תקטוף נערי,
יש פרחים שעד אין סוף
עם המנגינה...


הראית מה השחיר שם?
שדה קוצים הוא נערי.

שהיה עזוב בקיץ,
ועכשיו הוא שדה חריש.


הראית מה הלובן, נערי-
זה שדה בוכים,
דמעותיו הפכו לאבן,
אבניו הפכו פרחים...


אל תקטוף נערי...

עוד לחג >
bottom of page