top of page
פורים
שיר וזמר /
לכבוד פורים

מילים: לוין קיפניס

לחן: עממי

המצילה כבר מצלצלת
פתחו, פתחו נא את הדלת.
הנה הולכות, הנה באות
המסכות הנפלאות.

לכבוד פורים, בנים בנות
לשמוח הנה באנו,
 המסכות על הפנים -
איש לא יכיר אותנו.

בראש צועד הרעשן
בקול גדול צורח:
"אזני המן, אזני המן,
תנו לכל אורח."

עוד לחג >
bottom of page