top of page
יום העצמאות
שיר וזמר /
מי שחלם

מילים: דידי מנוסי

לחן: יוחנן זראי

מי שחלם לו, הן נשאר לו החלום.

מי שלחם לו, לא ישכח על מה לחם.

מי שנשאר ער כל הלילה, עוד יראה אור יום ,
מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם .

מי שהבטיח לא הניח את חרבו ,
מי שקראו לו, הוא צעד בראש כולם .
מי שאהב לו, עוד צפויות לו אהבות רבות .
מי שהלך הוא לא יאהב עוד לעולם .

וההרים עוד בוערים באש זריחות ,
ובין ערביים עוד נושבת רוח ים .
אלף פרחים עוד משמחים כל לב בשלל פריחות 
מי שהלך, שוב לא יראה זאת לעולם .

מי שחלם והתגשם לו החלום .
מי שלחם עד ששמע קול מנצחים .
מי שעבר את כל הלילה וראה אור יום ,
הוא לא יניח שישכח את ההולכים .

מי שהבטיח וזכה גם לקיים .
מי שהצליח לחזור מן הדרכים .
מי שכאב אבל הבין שהכאב אילם ,
הוא לא יניח שנשכח את ההולכים .

וההרים עוד יבערו באש זריחות 
ובין ערביים תנשב עוד רוח ים .
אלף פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שורות 
הם שיעידו כי זכרנו את כולם .

עוד לחג >
bottom of page