top of page
פורים
שיר וזמר /
מלכת אסתר

לחן: עממי

אני מלכת אסתר,
ועל ראשי יש זר,
יודעים אתם מי דודי?
מרדכי היהודי.
לכולנו, לכולנו
על ראשנו זר,
אך אחת מאתנו
היא מלכת אסתר,
אני הוא מרדכי,
ותכלת בגדי.
אזני המן ורעשנים
הבאתי לילדי.
וגם אני אשיר
הבאתי סוס אביר,
את מרדכי היהודי
ארכיב ברחוב העיר.

עוד לחג >
bottom of page