top of page
ט"ו באב
שיר וזמר /
עכשיו להתאהב

מילים ולחן: מאיר אריאל

תראי, תראי את הפרח הזה
איך הסתדר באהבה.
כמו מלך עם כתר אבקני זכר
ועם שרביט לחלוחי של נקבה.

הפרח…
שולח ניחוח שולחים לו דבורה,
נכנסת לו עמוק בפנים.
מוצצת את הצוף המתקתק שלו ועפה,
נדבקים תוך כך שרביט עם אבקנים.

כן, יש לו לפרח סיפוק מלא
הפוטנציאל ימומש.
הוא גם יהיה פרי לריבה ויין
והצוף שלו יהיה דבש.

אשר על כן-
פתחי כפתור לאור המתוק,
חלון לחדרי הלב.
עכשיו מותר, עכשיו מותר, מותר עכשיו
להתלבלב לב לב לב…
כי דבש ניגר מריח הדרים
ויין מריח סמדרים
על כן מותר עכשיו, מותר, מותר עכשיו
להשתלב לב לב לב…
מותר, מותר עכשיו, עכשיו, עכשיו מותר
מותר, מותר עכשיו להתאהב.

תראי, תראי מעגלים מתנשקים-
צרפתית מרהיבה.
מעגל הפרי, מעגל הדבש,
מזמזמת מזה כל הסביבה.

מעשה באחד ושמו "מישהו",
כל היום מתעטי'ש הוא
אמרו לו "מישהו" קח טישו
ענה "מישהו" טישו זה לא issue.
איזה איש הוא!

פתחי כפתור לאור המתוק...

אכן חוזרים לסוף עונת התפוזים
ועוברים להליכה.
ואבא מתוקי יש לו את זה,
מה שאמא מתוקה צריכה.

אשר על כן-
פתחי כפתור לאור המתוק...

עוד לחג >
bottom of page