top of page
פורים
שיר וזמר
link
אני פורים

מילים: לוין קיפניס

לחן: עממי

אני פורים, אני פורים
שמח ומבדח,
הלא רק פעם בשנה
אבוא להתארח.
ל... ל... ל...

הידד פורים, הידד פורים,
הכו תוף ומצלתיים,
הו מי יתן ובא פורים
לחודש לחודשיים.
ל... ל... ל...

אני ליצן בין ליצנים
הכל אני יודע.
ואם תרצו אראה לכם
לקפוץ כמו צפרדע.
ל... ל... ל...

רבי פורים, רבי פורים,
אמור נא לי מדוע,
מדוע לא יחול פורים 
פעמיים בשבוע.
ל... ל... ל...

אני פורים
המנון פורים
חג פורים
יום טוב לנו
כיד המלך
כשנכנס אדר
ליצן קטן נחמד
ליצנים
ליצנים עליזים
לכבוד פורים
מלכת אסתר
מסכות
משנכנס אדר
נעמוד בתור
פורים לנו
קצת ויזתא גם
שושנת יעקב
שירי פורים לחברים
ששון ויקר
תחפושת לפורים
תן כתף
עוד לחג >
bottom of page