top of page
ט"ו בשבט
שיר וזמר /
רקפת

מילים: לוין קיפניס

מתחת לסלע צומחת לפלא
רקפת נחמדת מאוד,
ושמש מזהרת נושקת, עוטרת,
!עוטרת לה כתר ורוד

ל-ל-ל

רקפת-רקפת, ציפור מצפצפת,
הציצי אך רגע אלי
רקפת נהדרת בסלע נסתרת,
נסתרת מנפש כל חי

ל-ל-ל

יצאה עם הרוח בת-שבע לשוח,
היה אז הבוקר בהיר:
כל צמח, כל פרח אוספת בדרך,
ופיה אך זמר ושיר

ל-ל-ל

מסלע וגבע יורדת בת-שבע,
רקפת-חן על החזה.

ציפור מצפצפת ורוח לוטפת
וסוף כבר לזמר הזה

ל-ל-ל

עוד לחג >
bottom of page