top of page
פורים
שיר וזמר /
שושנת יעקב

מילים: פיוט לפורים

לחן: י. אדמון

שושנת יעקוב צהלה ושמחה,
בראותם יחד תכלת מרדכי.
תשועתם היית לנצח
ותקוותם בכל דור ודור.
ברוך מרדכי היהודי.

עוד לחג >
bottom of page