top of page
פורים
שיר וזמר /
שירי פורים לחברים

קיבוץ כברי

אל תאמר:
כשהייתי צעיר התחפשתי,
התחפש - והיית צעיר.
הבוז לרצינים!
יחיו המטורפים!
חבר - העיז!
היה עליז!
קלות דעת - מעלה 
תבורך כל צהלה.
עם מעט כשרון 
והרבה רצון 
תוכל לזכות 
בפרס הראשון.

עוד לחג >
bottom of page