top of page
ראש השנה
שיר וזמר /
שיר תשרי

מילים: רחל שפירא

לחן: דני עמיהוד

השמיים משתנים 
לעיני החקלאים.
השכנים מתכוננים 
לימים הנוראים.

מישהו חושב עליך 
ורושם את מעשיך.
בוא הביתה במהרה 
עם הרוח הקרירה 
בוא הביתה במהרה 
עם הרוח הקרירה.

מנדרינות מבשילות 
בפרדס במועדן.
המורות משתעלות 
והולכות לישון מוקדם.

כבר ראיתי נחליאלי 
ואולי זה רק נדמה לי 
עוד חמסין נשבר אתמול 
תם החופש הגדול 
עוד חמסין נשבר אתמול 
גם החופש הגדול.

מה יקרה ומה יחלוף?
שואלים הכתבים, 
כשלאורך כביש החוף 
מתייצבים החצבים.

מה בעיתוני הערב 
מבשרת הכותרת?
בוא הביתה במהרה 
עם הרוח הקרירה 
בוא הביתה במהרה 
עם הרוח הקרירה.

עוד לחג >
bottom of page