top of page
פורים
שיר וזמר /
ששון ויקר

מילים: מגילת אסתר

לחן: נ. הירש

ומרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות ועטרת זהב,
ומרדכי יצא מלפני המלך
והעיר שושן צהלה ושמחה.
ליהודים היתה אורה ושמחה,
אורה ושמחה וששון ויקר

עוד לחג >
bottom of page