top of page
סוכות
מקורות והגות/

חבר

אסתפק רק בציון עובדה מאלפת

שער העמקים, 1972

אסתפק רק בציון עובדה מאלפת: במסגרת הקורסים החורפיים ביגור, ההרצאות על התנ"ך הנן המבוקשות והפופולאריות ביותר. בשנה שעברה עסקנו בספר "בראשית", והמורה החילוני, שריתק אותנו ממש בהסברותיו במהלך כמחצית השנה, נגע בקצה המזלג בלבד בשלל הבעיות המתעוררות בלימוד הספר הזה,

במחקרו המסורתי וכל שכן בזה במדע המודרני.

אין ספר שבערב שמחת תורה היינו נהנים מאד משמיעת הרצאה ברמה מדעית נאותה מהאוצר הגדול הזה,

שכל כך זנחנו אותו בחיינו התרבותיים. זאת ועוד - אף למחרת ביום החג עצמו ניתן היה לזמן כמה שעות עיון בהדרכת מרצה מעולה בשטח זה, ומובטחני שציבור מקשיבים לא היה חסר.

עוד לחג >
bottom of page