top of page
סוכות
מקורות והגות/

איש חצרים

בשנים האחרונות

1988

בשנים האחרונות הרחבנו את מנהג בנין הסוכות, כדי לתת ביטוי נוסף לחג נפלא זה - כל שכונה מתחרה בשכנתה על בניית הסוכה היפה ביותר, להנאת הילדים והמבוגרים כאחד.

אין לך מחזה מרהיב ומבטא את ה"יחד" הקיבוצי מזה, שבוגרים וילדים, חברות וחברים, דרי שכונה אחת, תורמים כל איש תרומתו להאדרת הסוכה השכונתית. והכל באווירת "יחד" חגיגית המגיעה לשיאה בליל הסוכות, עת מתכנסים בסוכה לשירה ובידור ושיחת חולין לרוח הערב, החודרת מבעד לענפי הסכך של הסוכה.

עוד לחג >
bottom of page