top of page
יום כיפור
מקורות והגות/

זה קרה בי' בתשרי

דברים שאירעו ב- 10 בתשרי

1394/קנ"ה:
גירוש היהודים מפריז ביום הכיפורים בפקודת המלך קארל השישי.


1595/שנ"ה:
אושרה באמסטרדם קהילת האנוסים, יוצאי ספרד ופורטוגל, שחזרו ליהדותם בעצם תפילת יוה"כ.

 

1676/תל"ז:
מת שבתאי צבי, משיח השקר, חולל תנועת כזב משיחית המונית, שהסתימה במפח נפש, שמד, עקירה ושקיעה חמורה לייאוש הגלות.

 

31/10/1917:
הגנרל אלנבי פתח בהתקפה מעזה - לבאר שבע וכבש את באר שבע.


1946/ תש"ז:
באחד באוקטובר שחל להיות ביום הכיפורים, נסתיימה קריאת פסק הדין של הראשון והנודע במשפטי נירנברג, שנערכו לפושעים
הנאציים על ידי בנות הברית במלחמת העולם השניה.

 

1973/תשל"ד:
מלחמת יום הכיפורים. ויצויין: בארצות ערב היה "מקובל" להתנפל על היהודים דווקא ביום הכיפורים. ובכמה קהילות נוהגים לציין ביום זה זכר לפוגרומים, כמו בקהילת ג'רבה ועוד.

עוד לחג >
bottom of page